Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Životní situace

Hlášení trvalého pobytu a změna pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně dle místa trvalého pobytu. Situace nastává zpravidla, kdy se občan trvale zdržuje v zahraničí.

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (pro občany s místem trvalého pobytu na území města Vrbna pod Pradědem si nejblíže může požádat na MěÚ Bruntál, MěÚ Rýmařov, MěÚ Jeseník), v hlavním městě Praze u kterékoliv městské části Prahy 1 až 22.

Od 1.1.2016 došlo ke zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu. To znamená to, že občan může přijít na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice nezávisle na trvalém bydlišti.
Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu. Popřípadě u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan zvolí při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu u jiného úřadu občan zaplatí správní poplatek 100 Kč.

Výpis z rejstříku trestů

Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů na pracovišti Czech POINT.

Zavedení adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu

Podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, lze na základě písemné žádosti občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem.
load