Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Lyžování
Jiří Kolibáč  |  17.12.2022 17:51:46
Dobrý večer, bude se tento rok konečně lyžovat v místní ski aréně ?
Děkuji za odpověď
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 20.12.2022 8:25:24
Dobrý den pane Kolibáči,

reaguji na Váš dotaz, který se týkal provozu Ski arény ve Vrbně. Majitelem a provozovatelem vleku je firmu KARETA s.r.o. Podle informací, které má město k dispozici, je velice nepravděpodobné, že vlek bude ještě někdy v provozu. V případě bližších informací se obraťte přímo na majitele.
Domácí čistírna
Petr Buršík  |  15.8.2022 19:51:37
Bude Mu žádat o dotace na domácí čistírny odpadních vod pro domy kde není možné se připojit na veřejnou kanalizaci.Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 2.11.2022 16:28:17
Dobrý den pane Buršíku,

reaguji na Váš dotaz, který se týkal možnosti čerpání dotace na domácí čističku odpadních vod.
V tuto chvíli prověřujeme podmínky dotace a zda bychom jako obec splnily povinné ukazatele. Jakmile budeme mít podrobnější zprávy, budeme dodatečně informovat.

Hezký den
Nefungující kašna na nám. Sv. Michala
Žilka  |  3.8.2022 6:49:48
Vážení představitelé města,

mohl by mi prosím někdo vysvětlit, proč ve Vrbně na náměstí Sv. Michala asi dvě letní sezóny nefunguje kašna? Moc by mě to zajímalo, protože si myslím, že je na velkou škodu mít tak hezkou kašnu, která neplní svůj účel. Často se setkávám se stejnými dotazy a nejvíce to mrzí návštěvníky našeho města.

Někdy v maličkostech je krása, tak proč jí nespravit? Neříkejte mi, že to nejde, protože jde téměř všechno, když se chce. Okolní městečka mají kašny a jiné vodní prvky...naprosto bez problémů... a na těchto věcech se z pohledu města a turismu nešetří.
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 2.9.2022 13:50:17
Dobrý den,

reaguji na Váš dotaz, který se týkal nefungující kašny ve Vrbně pod Pradědem. Kašna není zokruhována, to znamená, že je používána voda z řádu, tedy pitná. Proto vzhledem k současné stále se zhoršující situaci s pitnou vodou, její nedostatek a rostoucím cenám za odběr, nepovažujeme v téhle chvíli za nutné mít kašnu v provozu. V příštím roce se pokusíme situaci vyřešit zokruhováním.

Přeji hezký den
Byt obálková metoda
Yveta Krůželová  |  12.5.2022 6:20:39
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je možné nechat obyčejné lidi čekat 10 let na městky byt? Ve Vrbně žiju od mala mám jedno dítě, čekám druhé a nikde se tady nedá normálně zabydlet. Vaše obálková metoda je skvělá nabídka pro bohatší občany , Ukrajinci u nás mají samozřejmě také kde bydlet že. Nerozumím tomu když přijdu na město informovat se kde jsem v pořadníku na byty a paní mi s úsměvem řekne že tam vlastně ještě ani nejsem že budu čekat minimálně 10 let ? Jako vážně ? Myslíte že tady ještě budeme ? 10 let pro matku která nouzově hledá bydlení s normální cenou. A když jsem se slušně zeptala jestli Vrbno poskytuje byty i pro sociálně slabší například matky v nouzi jen s dětmi bez mužů a bez příjmu tak mě pobavila když se zasmála a řekla že na tohle město nemá peníze
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 10.6.2022 10:23:24
Dobrý den paní Krůželová,

reaguji na Váš písemný podnět ze dne 12. 5. 22, který se týkal zvoleného způsobu přidělování bytů formou tzv. Obálkové metody.

Předně bych chtěl uvést, že nevím kdy mělo dojít k Oné údajné návštěvě bytové správy, kde s Vámi pracovnice měli jednat způsobem, který jste uvedla, jelikož na můj dotaz v této věci mi bylo odpovězeno, že ani jedna z pracovnic bytové správy si nevybavuje, že by s Vámi kdy v této věci jednala, natož způsobem, který uvádíte.
Dále bych rád zmínil, že v květnu roku 2021 proběhla aktualizace žádostí na byty, kterou Vy jste neaktualizovala - nereagovala jste na zaslanou písemnost s přiloženým formulářem, tudíž dle platných pravidel jste pro tuto chvíli z pořadníku na jakýkoliv městský byt vyřazena. V případě Vašeho zájmu si samozřejmě můžete podat novou žádost, která je opět zpoplatněna jednorázovým poplatkem 200 Kč. Žádost, kterou jste neaktualizovala jste si podala v roce 2020 a jak je uvedeno na stránkách města:

Přidělování bytů se řídí platnými pravidly pro hospodaření s byty v majetku města. Z evidovaných žádostí na byty se postupně tvoří pořadník na byty, vždy od nejstarších žádostí. Ten je schvalován Radou města.
V současné době je čekací doba přibližně:

na byt 1+1 cca 3 roky

na byt 2+1 cca 5 let

na byt 3+1 více jak 5 let (těchto bytů je nejméně a téměř se neuvolňují)


Jako poslední k problematice přidělování bytů mimo pořadník formou Obálkové metody uvedu obsáhlejší text, který popisuje důvod, proč k takovému kroku přistupujeme apod.:

"Byty přidělovány mimo pořadník formou tzv. Obálkové metody

Byty, které se v poslední době městu vrací, jsou ve většině případech v nevyhovujícím stavu, nelze takové byty ihned přidělit dle pořadníku. U takových bytů, je vždy pracovníkem MPO stanoven rozsah prací potřebných pro to, aby mohl být vrácený byt znovu přidělen. V některých případech stačí pouze vymalovat, opravit elektřinu, případně provést drobné opravy na vodoinstalaci či bytovém jádru. U některých bytů je však potřeba kompletního zásahu/provedení kompletní rekonstrukce, která spočívá v nových rozvodech elektřiny, rozvodech vodoinstalace, nové bytové jádro – zděné a v neposlední řadě oprava zdí, stropů a podlah. Přidělování bytů dle pořadníku po takovéto rekonstrukci by nebylo úplně transparentní/férové, mohly by se objevit stížnosti občanů/uchazečů o byt, kteří by dostali dle pořadníku byt horší kvality.
Dalším faktorem jsou samozřejmě finanční náklady na provedení kompletní rekonstrukce, které v dnešní době atakují takřka půl milionovou hranici a jako řádný hospodář musí město uvažovat i o finanční návratnosti takové investice, která by při současných nájmech za městské byty byla mnoholetá, takřka nulová.
Z výše popsaných důvodů přistoupilo město jako majitel k rozhodnutí, aby u takto opravených bytů bylo přidělování na základě tzv. obálkové metody – mimo pořadník, ovšem vždy dle rozhodnutí rady města. O tyto byty může projevit zájem každý občan, který není zapsán v KN jako majitel nemovitosti určené k bydlení a nemá evidovány žádné dluhy vůči městu. Podat nabídku může i uchazeč, který je již evidován v pořadníku na přidělení městského bytu. Informace pro přidělení bytu mimo pořadník jsou vždy zveřejněny na úřední desce a stránkách města s veškerými podrobnostmi. Lze provést i prohlídku předmětného bytu, na základě předchozí telefonní či emailové domluvy s pracovníkem správy bytů. Minimální nájem za takový byt je stanoven dle návrhu pracovníka správy bytů a je vytvořen na základě propočtu návratnosti nákladů za opravu do 15 let. Výherním uchazečem je ten, který podá nejvyšší nabídkovou cenu. Na správnost a regulérnost dohlíží sestavená komise, která provádí otevírání a hodnocení nabídek, taková komise je vždy min. 3členná, posuzuje správnost a regulérnost podaných nabídek a následně své stanovisko předloží radě města.
Forma přidělování bytů tzv. Obálkovou metodou není nic výjimečného, co by používalo pouze Město Vrbno pod Pradědem, ale k tomuto způsobu se uchyluje většina okolních obcí, dokonce v některých obcích je to jediná forma přidělování bytů, Město Vrbno je jedno z mála měst, ne-li posledním městem, který využívá jako hlavní formu přidělování Pořadník na byty, kde rozhoduje pouze datum podání žádosti."

Snad jsem na Váš podnět/ otázku ohledně bytového problému odpověděl dostatečně uspokojivě.

Přeji hezký den a jsem s pozdravem
Přístřešek u Střední Opavy
Zdeněk Vyhnalík  |  5.6.2022 8:02:30
Často chodím na procházky po chodníku kolem řeky za Lisovnami. Ještě nedávno byl u řeky přístřešek s lavičkami, Zde se dalo příjemně odpočinout. Rád bych věděl, z jakých důvodů byl přístřešek odstraněn. Zajímá to i řadu dalších občanů.

Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 8.6.2022 8:57:49
Dobrý den pane Vyhnalíku,

přístřešek byl odstraněn kvůli značně poškozenému a nevyhovujícímu stavu, bude nahrazen novým posezením.

Hezký den
uklid místních komunikací
Jaroslav Janča  |  29.3.2022 13:58:26
Dobrý den, opět se nám vrátilo jaro tak jako každý rok a jako každý rok se ještě nezačalo s čištěním komunikací od posypového materiálu. Jako každý rok (asi) TS vyjedou, až si každý vyzametá silnici před svým domem (aby se neprášilo) a nebude co čistit. Poté budou jezdit TS se svým úklidovým vozem a plácat se po ramenou, jak uklidili. Proto se ptám, kdy začnou TS s jarním úklidem? Ul. Zahradní ,Smetanova ,Krátká ,Sv. Čech.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 6.4.2022 9:51:57
Dobrý den pane Jančo,

reaguji na Váš dotaz, který se týkal úklidu místních komunikací. Přeposílám stanovisko ředitele TS Vrbno s.r.o., se kterými máme uzavřenou smlouvu na provádění těchto prací:

" TS VRBNO s.r.o. provádí zimní údržbu do 31.3.2022, jelikož má s městem Vrbno pod Pradědem uzavřenou smlouvu. Tato smlouva zavazuje k provádění zimní údržby a držení pohotovosti. Z tohoto důvodu máme k dispozici na jarní úklid komunikací omezený počet strojů. Letní údržba komunikací začíná dle smlouvy od 1.4.2022, a proto je letní údržba komunikací do zmíněného data prováděna v omezeném režimu."

Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru
Pronájem garáže
Jiří Kolibáč  |  9.3.2022 8:26:36
Dobrý den, mám zájem o koupi (nebo o pronájem) garáže ve Vrbně v okolí náměstí sv. Michala, nevíte o něčem, děkuji.
Město Vrbno pod Pradědem momentálně nemá žádnou volnou garáž k pronájmu ani koupi. Volné garáže k pronájmu jsou vždy zveřejněny na úřední desce, kterou můžete sledovat na webových stránkách města. Pokud máte více dotazů, kontaktujte mě na níže uvedeném telefonním čísle.

S pozdravem

Veronika Turská
Parkovací mista
Ludmila Valentova  |  10.11.2021 12:21:15
Dobrý den mám velkou prosbu bydlím na ulici Kopečná. Naše ulice se začíná omlazovat a začíná být na ulici mnoho zaparkovaných aut, když jezdi TS, tak mají co dělat aby se tu vyhli. Je tu velký problém s parkovacími místy a nešlo by vybudovat parkovací místa na zatravněné ploše vedle domu Kopečná453 ?Děkuji Valentova.
Odpověděl: Tomáš Vondra, investice města, administrativa | 11.1.2022 9:36:59
Dobrý den,

na základě Vámi zaslaného dotazu skrze řešení parkovacích míst na ul. Kopečná ve Vrbně pod Pradědem, Vám sdělujeme, že o této situaci víme a máme připravenou projektovou dokumentaci na doplnění parkovacích míst v dané lokalitě. Nová projektová dokumentace počítá mimo jiné i se zásahy do komunikace ul. Husova ve smyslu podélných stání a stání na zelené ploše u domů č.p. 452, 453 ul. Kopečná. Tyto stání u domů budou zbudovány dle plánu v období 2022-2023.

Město Vrbno pod Pradědem v minulosti realizovalo v rámci získané dotace opravu povrchu silnice Husova a jednou z podmínek dotačního titulu bylo udržení investice po dobu 5 let bez zásahů do místní komunikace. Proto k výstavbě dalších parkovacích míst s podélným stáním, která jsou dle vypracované projektové dokumentace přilehlá k místní komunikaci ul. Husova dojde až po uplynutí vázací pětileté lhůty, aby nedošlo k narušení dotačních podmínek a sankcím vůči městu.
Prodej pozemku
Helena Smičková  |  21.7.2021 15:22:33
Dobrý den, obracím se na Vás s dotezem, zda obec nebude odprodávat pozemky a kde mohu tuto informaci získat.
Děkuji
Smičková
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 25.8.2021 8:18:59
Dobrý den,

veškeré vyhlášené záměry na prodeje naleznete na stránkách města v sekci úřední deska. Prodeje se schvalují vždy na základě jednotlivých žádostí. V tuto chvíli vhodné pozemky na stavu RD město nemá.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Mgr. Fotopulose 554 795 109, který má na starosti pozemky města. Přeji hezký den

Bc. Pavel Kopča, Vedoucí majetkoprávního odboru
Parkovné
Jirka  |  4.10.2019 11:39:25
Dobrý den chci se zeptat na parkování těžkých nákladních aut na parkovišti U Dřevasu zda je správné že tam každý víkend stojí několik souprav.Na každém vjezdu do lesa je minimálně značka zákaz vjezdu nely přímo závora.Zdá se my poněkud neprávné aby tam parkovaly jen tak,jedna souprava tam stojí už dávno před prázdninama.Za parkoviště město zaplatilo nemalou částku a cizí firmy které tam parkují si myslím že se na ni nepodílely nebylo by vhodné se nad tím zamysled,možná by to byla cesta jak přispět na opravy poničených komunikací v našem městě
Odpověděl: Bc. Pavel Kopča, vedoucí majetkoprávního odboru | 9.10.2019 16:55:51
Město se otázkou parkování nákladních vozidel na parkovišti "u dřevokombinátu" již zabývá, momentálně jsou zpracovávány návrhy na umístění dopravního značení se zákazem vjezdu a parkování nákladních vozidel (nad 3,5 tuny). Toto značení bude v nejbližší době umístěno.
load