Dnes je 28.6.2022 a svátek má Lubomír

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Dřevina rostoucí mimo les je strom nebo keř rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond. Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků pozemku, na kterém rostou. Kácení je povolováno rozhodnutím ve správním řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém rostou.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti a další postup dle následujících bodů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Podáním písemné žádosti o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pro katastrální území: Vrbno pod Pradědem, Mnichov pod Pradědem, Železná pod Pradědem

  Kde: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Odbor výstavby a životního prostředí

  Kdy: pondělí, středa: 7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek, pátek (dle telefonické domluvy): 7:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 • zdůvodnění žádosti.

Správní a jiné poplatky:

Žádné.

Lhůty pro vyřízení:

Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti dostačující k posouzení věci.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastníci pozemku, nájemci, jiní oprávnění uživatelé, občanská sdružení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Může být uložena náhradní výsadba za pokácené dřeviny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
  Datová schránka: znnbahx.
  Elektronickou formou lze podávat pouze žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Datum poslední aktualizace: 3.7.2018

load