Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Pokud majitel nemovitosti má na adrese své nemovitosti neoprávněně hlášeny osoby, které se na adrese trvale nezdržují, případně nemají žádná vlastnická či užívací práva a nejsou ani spolumajiteli nebo nemají platnou nájemní smlouvu uzavřenou s majitelem nemovitosti, může majitel tuto situaci řešit formou podáním žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu těchto osob.

Doručením žádosti ohlašovně trvalého pobytu je zahájeno správní řízení. K ústnímu jednání je následně předvolán žadatel, svědkové navržení žadatelem a občan, jemuž má být trvalý pobyt zrušen.

Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst.1 písm.c)  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), může být správním orgánem vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně může být občanovi přidělena úřední adresa Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele), a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt. Žádost musí být podepsána a doručena na Městský úřad, odbor vnitřních věci, evidence obyvatel. Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď majitel nebo uživatel objektu. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, evidence obyvatel, ohlašovna

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • doklad prokazující oprávněnost podání návrhu (nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitosti).

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Podání žádosti na rušení údaje o místu trvalého pobytu podléhá správnímu poplatku 100,- Kč za každou osobu u které je záměr zrušit údaj o místu trvalého pobytu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Datum poslední aktualizace: 22.3.2017

load