Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z rejstříku trestů

Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů na pracovišti Czech POINT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává žadatel osobně na pracovišti Czech POINT. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá plnou moc žadatele s úředně ověřeným podpisem a doklady k ověření údajů.

Podmínky a postup řešení:

O výpis z rejstříku trestů lze požádat na pracovištích Czech Point. Osoba, které lze na pracovišti Czech Point výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti. Při podání žádosti o výpis z rejstříku trestů se ověřuje totožnost žadatele a správnost údajů v případě podání písemné žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Správnost údajů uvedených v písemné žádosti se ověřuje podle platného dokladu totožnosti (občanský průkaz občana ČR, cestovní pas občana ČR, doklad o povolení k pobytu cizince, vízový štítek cizince, pobytový štítek cizince nebo jiný doklad cizince). 

K ověření identity žadatele jsou využívány údaje ze základních registrů a z evidence obyvatel (včetně ověření údaje o rodném příjmení), proto občané ČR nemusí k žádosti předkládat rodný list.

U cizinců není možné ověřit totožnost v registru obyvatel, proto musí s dokladem totožnosti předložit i rodný list, případně jiný doklad, který obsahuje rodné příjmení. Tyto podpůrné doklady žadatel (cizinec) předkládá  úředně přeložené do českého jazyka.

Správní a jiné poplatky:

Poplatek za výpis z rejstříku trestů je 100,- Kč a hradí se na pracovišti Czech Point v hotovosti, v případě odeslání písemné žádosti kolkovou známkou. 

Lhůty pro vyřízení:

Žádost která je vyřízena prostřednictvím pracoviště Czech Point - na počkání.

Písemná žádost je vyřízena od podání žádosti do 2 - 3 týdnů. Žadatel obdrží výpis poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Při podání žádosti přímo v sídle Rejstříku trestů je výpis vyhotoven na počkání.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě podání písemné žádosti - vyplnění tiskopisu žádosti o výpis z rejstříku trestů.  

Datum poslední aktualizace: 23.3.2017

load