Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Opravy místní komunikace její součásti a příslušenství

Žádost o zajištění opravy místní komunikace. Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem místních komunikací je obec na jejímž území se místní komunikace nacházejí. Rozdělení místních komunikací do jednotlivých tříd a upřesnění součástí a příslušenství místní komunikace upravuje zákon č.13/1997 Sb. a vyhl.č 104/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

V této záležitosti je oprávněn jednat každý občan.


Podmínky a postup řešení:

Žádost bude posouzena z hlediska zařazení místní komunikace dle třídy, rozsahu poškození nebo opravy a využívání komunikace. Dle finančních prostředků bude provedena realizace ihned po zhodnocení situace a popřípadě bude provedeno zařazení této opravy do plánu oprav v dalším období.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Telefonicky, e-mailem, písemně, osobně.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 79326 Vrbno pod Pradědem

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Informace o dané komunikaci, popř. příslušenství, tj. odvodňovací žlab atd. pozemkovou parcelu, na které se komunikace nebo její příslušenství nachází, fotodokumentace, popř. zakreslení komunikace do mapy.


Formuláře:

  • Není stanoven formulář pro tuto životní situaci, žadatel musí uvést základní informace o komunikaci (katastrální území, pozemkové parcelní číslo, zákres do mapy).

Správní a jiné poplatky:

Žádost nepodléhá žádnému poplatku.


Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení není zákonem daná, odvíjí se od složitosti situace a prověření z hlediska využitelnosti, třídy komunikace v návaznosti na finanční možnosti.


Další účastníci (dotčení) postupu:

  • V případech, kdy v poškozených částech komunikace a v její blízkosti se nachází jakékoliv inženýrské sítě je zapotřebí tuto skutečnost konzultovat s majiteli těchto sítí a vyžádat si stanovisko k této opravě zda nedojde k poškození nebo porušení norem provozovatele sítí (ČEZ, GasNet, MX-NET, Cetin, Vodovody a kanalizace atd..). Toto stanovisko zajistí vlastník komunikace, tj. Město Vrbno pod Pradědem.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Datum poslední aktualizace: 25.1.2022

load