Dnes je 24.5.2022 a svátek má Jana

Realizované projekty

Přehled ukončených projektůObnova kanalizační sítě na ulici Jiráskova ve Vrbně pod Pradědem

Cílem projektu byla obnova a oprava kanalizační sítě na ulici Jiráskova související s novou výstavbou objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením (investorem je Moravskoslezský kraj). Dešťová kanalizace na ulici Jiráskova totiž před realizací projektu patřila ke starým stokám, které byly budovány v době před rokem 1970, kdy byla zahájena stavba ČOV a jednotné kanalizační sítě města Vrbna pod Pradědem.

11.12.2013 8:48:44 | přečteno 1596x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Vrbno pod Pradědem

Cílem projektu bylo snížení objemu směsného komunálního odpadu, zamezení skládkování a pálení biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který se stává nejen potencionálním rizikem, ale též zdrojem znečištění ovzduší ve městě.

11.11.2013 9:15:30 | přečteno 1763x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Singletrack Vrbensko - Biketrails Vrbno pod Pradědem

Tímto projektem město chce svým návštěvníkům i zdejším obyvatelům nabídnout atraktivitu, která bude lákadlem zejména pro vlastníky horských kol (MTB) a to v letních měsících. Systém tras je tedy navržen pro jízdu v lesním terénu na Vysoké hoře.

26.9.2013 9:48:05 | přečteno 5588x | Jitka Musilová | Celý článek
 

3. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan

Třetí etapou projektu bylo navázáno na předchozí dvě etapy, kdy záměrem bylo využití opuštěného areálu s možností vybudování volnočasové infrastruktury.

26.9.2013 9:03:00 | přečteno 2539x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Přírodní zahrada v MŠ Jesenická Vrbno pod Pradědem

Projekt řeší proměnu venkovního prostředí standardního školního zařízení na „přírodní učebnu“, která se stane nedílnou součástí mateřské školy a novou výukovou platformou.

26.9.2013 8:43:32 - aktualizováno 11.8.2014 13:03:41 | přečteno 3294x | Patrik Locku | Celý článek
 

Úprava prostranství v Železné

Projekt revitalizace prostranství v místní části Železná byl realizován v roce 2013. Záměrem bylo upravit místo tak, aby zde vzniklo prostředí vhodné k odpočinku a relaxaci. P

16.9.2013 11:19:25 | přečteno 2112x | Patrik Locku | Celý článek
 

Skatepark Vrbno pod Pradědem

Projekt na výstavbu skateparku ve Vrbně pod Pradědem vznikl nejdříve jako investiční akce města. Později bylo zpětně požádáno o získání dotace z fondů EU a město následně úspěšně dotaci získalo v roce 2015. Nový skatepark byl pro mládež a návštěvníky města zbudován v zastavěné místní části města Železná. Nachází se severně od řeky Střední Opavy. 

4.7.2013 9:29:30 | přečteno 6609x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Revitalizace městské zeleně

Projekt řeší sadové úpravy ve čtyřech lokalitách ve městě. Jedná se o hřbitov ve Vrbně pod Pradědem, hřbitov v Mnichově, zahradu MŠ Ve Svahu a MŠ Jesenická. Jednotlivé lokality jsou přístupné veřejnosti. Bylo potřeba provést inventarizaci zeleně a navrhnout vhodná opatření pro ošetření dřevin stávajících a výsadbu nových.

3.5.2012 10:26:57 - aktualizováno 10.11.2017 9:24:29 | přečteno 12793x | Jitka Musilová | Celý článek
 

2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan

2. etapa regenerace bývalého areálu Vrsan navazuje na etapu první. Hlavním cílem projektu bylo využití opuštěného areálu pro vybudování volnočasové infrastruktury a bylo tedy zdemolováno dalších 5 objektů a část jednoho objektu. K dosažení dopravní obslužnosti byla zrekonstruována místní komunikace vedoucí z ul. Jesenická na ul. Palackého, aby mohla být zrušena současná komunikace vedoucí hned nad areálem.

23.11.2011 8:36:09 | přečteno 3384x | Jitka Musilová | Celý článek
 

Vrbenská veřejnost do škol

Cílem tohoto projektu byla obnova školního hřiště Základní školy na ulici Školní 477 a obnova herních ploch a prvků v MŠ Ve Svahu.

25.11.2010 10:39:06 | přečteno 3430x | Jitka Musilová | Celý článek
 
Vytvořeno 12.10.2016 13:14:27 | přečteno 2678x | Patrik Locku
load