Dnes je 24.5.2022 a svátek má Jana

Realizované projekty

Přehled ukončených projektůRekonstrukce místní komunikace na nám. Sv. Michala

Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace, kde se nachází Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Komunikace je ve velmi špatném stavu, je ohroženo i zásobování, nejsou zde parkovací místa, takže zaměstnanci parkují na veřejné zeleni, což značně poškozuje životní prostředí i vzhled daného místa. V letošním roce se Zastupitelstvo Města Vrbno pod Pradědem usneslo na její rekonstrukci s vybudováním nových parkovacích míst pro potřebu zaměstnanců jmenované organizace. 

Souběžně bude rekonstruována celá délka komunikace od nájezdu z hlavní silnice. Celková vysoutěžená cena je 1 262 208,-Kč bez DPH.

22.10.2018 11:01:29 | přečteno 793x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zimní tradice v pohraničí

Cílem projektu je realizace aktivit souvisejících s přibližováním tradic a regionálního bohatství spojeného s vánočními a zimními tradicemi na obou stranách hranice. 

16.2.2018 14:32:44 | přečteno 343x | Patrik Locku | Celý článek
 

Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem

Cílem projektu je zajistit adekvátní zabezpečení obyvatel města a jeho okolí. 

6.1.2017 14:51:08 - aktualizováno 14.5.2019 10:01:50 | přečteno 1085x | Patrik Locku | Celý článek
 

15 let spolupráce mezi Vrbnem a Glogówkem

Cílem projektu na obou stranách je uspořádání dvoudenní akce, čímž dojde k prohloubení česko-polských vztahů, navazování přátelských vztahů nejenom mezi zastupiteli jednotlivých partnerských měst, ale také mezi jednotlivými občany v příhraniční oblasti, mezi jednotlivými podnikateli a dalšími členy organizací. 

30.3.2017 8:30:17 | přečteno 433x | Patrik Locku | Celý článek
 

Asistenti prevence kriminality

Hlavním cílem projektu je a) snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě b) garance bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel c) pokles bagatelní a latentní protiprávní činnosti, sousedských sporů d) zmírnění negativního náhledu majority na osoby sociálně vyloučené.                                                                  

31.3.2017 9:56:27 | přečteno 454x | Patrik Locku | Celý článek
 

Parkovací stání ul. Husova, Vrbno pod Pradědem

Záměrem města je vybudovat zpevněnou plochu pro podélné a pro kolmé stání v ulici Husova pro cca 26 osobních vozidel. Situace s parkováním v této lokalitě je dlouhodobě neuspokojivá a město se rozhodlo tento nedostatek řešit vybudováním nových ploch pro parkování. Nové plochy budou sloužit zejména k parkování pro místní obyvatelstvo v bytových domech.

24.4.2017 14:27:47 | přečteno 938x | Patrik Locku | Celý článek
 

Protipovodňová opatření města Vrbno pod Pradědem

Projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu města Vrbno pod Pradědem. 

6.1.2017 14:02:49 | přečteno 513x | Patrik Locku | Celý článek
 

Restaurování náhrobku A.H. Roesner

Záměrem projektu je zrestaurování kulturní památky z r. 1789, kamenného náhrobku Anny Heleny Roesner. 

12.10.2016 14:42:18 | přečteno 596x | Patrik Locku | Celý článek
 

Oprava pomníku "Našim Hrdinům světové války" v Mnichově

Záměrem předloženého projektu byla oprava pomníku "Našim Hrdinům světové války" v Mnichově.

23.6.2016 8:36:19 | přečteno 656x | Patrik Locku | Celý článek
 

Bezpečný elektronický úřad blíže občanovi

Město v minulosti investovalo vlastní zdroje do rozvoje informačního systému, který je v rámci úřadu jednotný, provázaný a splňuje požadavky na provoz a rozvoj. Tímto krokem obec připravila datový základ pro další zkvalitňování procesů, které chce v rámci strategie úřadu více otevřít občanům a tím zajistit strategii tzv. „otevřeného úřadu“, bezpečného úřadu, umožnit rychlejší, kvalitnější a obsahově úplnější komunikaci úřadu s občany. Reg. číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09454 

21.5.2015 8:57:00 | přečteno 1019x | Patrik Locku | Celý článek
 
< předchozí 1 [...] 3 [...] 5 další >
Vytvořeno 12.10.2016 13:14:27 | přečteno 2677x | Patrik Locku
load