Dnes je 11.8.2022 a svátek má Zuzana

Realizované projekty

Přehled ukončených projektůSnižování sociálního vyloučení na Vrbensku

Projekt se zaměřuje na snižování sociálního vyloučení na Vrbensku. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006119

30.3.2017 8:36:33 - aktualizováno 7.1.2020 18:44:22 | přečteno 706x | Patrik Locku | Celý článek
 

Naučná stezka Cesta (kolem) vody

Jak se rodila Cesta kolem vody

V sobotu 11. července se slavnostně otevřela nová naučná stezka Cesta kolem vody.  Dozvíte se, kde vlastně pramení řeka Opava, co v ní roste a žije, proč se lidé usazovali právě v blízkosti toků a další zajímavosti. Můžete vyzkoušet chodník bosých nohou.

8.7.2020 8:29:38 | přečteno 1447x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Kulturní dům

Záměrem je rekonstrukce a optimalizace kulturních zařízení, kdy by město vybudovalo pro širokou veřejnost kulturní dům.

31.3.2017 10:27:59 - aktualizováno 27.5.2020 9:59:20 | přečteno 871x | Patrik Locku | Celý článek
 

Asistenti prevence kriminality

Hlavním cílem projektu je a) snížení počtu trestných činů a přestupků ve městě b) garance bezpečnosti a veřejného pořádku ve městě a zvýšení pocitu bezpečí obyvatel c) pokles bagatelní a latentní protiprávní činnosti, sousedských sporů d) zmírnění negativního náhledu majority na osoby sociálně vyloučené. 

16.2.2018 14:39:56 - aktualizováno 5.12.2018 15:24:48 | přečteno 476x | Patrik Locku | Celý článek
 

Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice - zpracování projektové dokumentace

Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Zpracování PD

V březnu 2017 se povedlo získat z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na zpracování projektové dokumentace (PD) ve výši 487,5 tis. Kč.

- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení byla dokončena a podána stavebnímu úřadu v Bruntále dne 30.8.2019   

- stavební povolení nabylo právní moci dne 17.10.2019 

- dokumentace pro provedení stavby  byla zhotovitelem předána dle Smlouvy o dílo  dne 4.12.2019


31.3.2017 10:07:40 - aktualizováno 13.1.2020 17:34:29 | přečteno 957x | Patrik Locku | Celý článek
 

Studie optimalizace odpadového hospodářství ve Vrbně pod Pradědem

Město získalo z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na zpracování Studie optimalizace odpadového hospodářství, která je primárně zaměřena na níže uvedené oblasti systému nakládání s komunálními odpady v našem městě.

7.1.2020 19:09:09 | přečteno 246x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zvýšení atraktivity cyklistických tras ve Vrbně pod Pradědem

Město v posledních letech vybudovalo cyklostezky, které navazují na cyklotrasy č. 553, 6909 a 6070. V místě, kde se cyklotrasy a cyklostezky potkávají (Mnichov-Rákosí), chceme vybudovat doprovodnou infrastrukturu pro cyklisty, pro které bude jistě užitečné a prospěšné, pokud si budou mít kde odpočinout. Jako zajímavost bude instalována knihobudka "dones knihu a vyměň za jinou", která je ve městech a obcích čím dál oblíbenější. Dojde tím tak ke zvýšení atraktivity cykloturistiky ve městě.

14.5.2019 10:16:16 | přečteno 373x | Patrik Locku | Celý článek
 

Bruslíme společně

V rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd jsme v září 2018 podali žádost o dotaci na  realizaci projektu, předmětem kterého jsou aktivity probíhající především na umělém kluzišti v měsících únor a březen 2019,  viz. ikona souboruplakát.  Žádost byla podpořena. 


15.8.2018 10:06:18 - aktualizováno 19.2.2019 11:28:09 | přečteno 459x | Patrik Locku | Celý článek
 

Bezpečnost dopravy ve městě Vrbno pod Pradědem

Předmětem projektu je výstavba již zrealizovaného chodníku podél sil. II/445 Vrbno - Mnichov (ul. Zlatohorská) a komunikace pro pěší resp. chodníku a stezky pro chodce a cyklisty  podél sil. III/44519 a III/44520 Mnichov - Železná. Navrhovaná opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v dané lokalitě.  

21.7.2017 13:12:34 | přečteno 480x | Patrik Locku | Celý článek
 

Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815

Účelová investiční dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem je určena na pořízení repasované hasičské plošiny pro JSDH, kategorie JPO II/2 města Vrbno pod Pradědem a její následnou rekonstrukci. 

21.7.2017 12:42:51 - aktualizováno 11.4.2018 14:14:09 | přečteno 712x | Patrik Locku | Celý článek
 
Vytvořeno 12.10.2016 13:14:27 | přečteno 3040x | Patrik Locku
load