Dnes je 27.1.2022 a svátek má Ingrid

Realizované projekty

Přehled ukončených projektůCyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice - zpracování projektové dokumentace

Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Zpracování PD

V březnu 2017 se povedlo získat z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na zpracování projektové dokumentace (PD) ve výši 487,5 tis. Kč.

- projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení byla dokončena a podána stavebnímu úřadu v Bruntále dne 30.8.2019   

- stavební povolení nabylo právní moci dne 17.10.2019 

- dokumentace pro provedení stavby  byla zhotovitelem předána dle Smlouvy o dílo  dne 4.12.2019


31.3.2017 10:07:40 - aktualizováno 13.1.2020 17:34:29 | přečteno 877x | Patrik Locku | Celý článek
 

Studie optimalizace odpadového hospodářství ve Vrbně pod Pradědem

Město získalo z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na zpracování Studie optimalizace odpadového hospodářství, která je primárně zaměřena na níže uvedené oblasti systému nakládání s komunálními odpady v našem městě.

7.1.2020 19:09:09 | přečteno 186x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zvýšení atraktivity cyklistických tras ve Vrbně pod Pradědem

Město v posledních letech vybudovalo cyklostezky, které navazují na cyklotrasy č. 553, 6909 a 6070. V místě, kde se cyklotrasy a cyklostezky potkávají (Mnichov-Rákosí), chceme vybudovat doprovodnou infrastrukturu pro cyklisty, pro které bude jistě užitečné a prospěšné, pokud si budou mít kde odpočinout. Jako zajímavost bude instalována knihobudka "dones knihu a vyměň za jinou", která je ve městech a obcích čím dál oblíbenější. Dojde tím tak ke zvýšení atraktivity cykloturistiky ve městě.

14.5.2019 10:16:16 | přečteno 247x | Patrik Locku | Celý článek
 

Bruslíme společně

V rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd jsme v září 2018 podali žádost o dotaci na  realizaci projektu, předmětem kterého jsou aktivity probíhající především na umělém kluzišti v měsících únor a březen 2019,  viz. ikona souboruplakát.  Žádost byla podpořena. 


15.8.2018 10:06:18 - aktualizováno 19.2.2019 11:28:09 | přečteno 353x | Patrik Locku | Celý článek
 

Bezpečnost dopravy ve městě Vrbno pod Pradědem

Předmětem projektu je výstavba již zrealizovaného chodníku podél sil. II/445 Vrbno - Mnichov (ul. Zlatohorská) a komunikace pro pěší resp. chodníku a stezky pro chodce a cyklisty  podél sil. III/44519 a III/44520 Mnichov - Železná. Navrhovaná opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v dané lokalitě.  

21.7.2017 13:12:34 | přečteno 408x | Patrik Locku | Celý článek
 

Technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815

Účelová investiční dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem je určena na pořízení repasované hasičské plošiny pro JSDH, kategorie JPO II/2 města Vrbno pod Pradědem a její následnou rekonstrukci. 

21.7.2017 12:42:51 - aktualizováno 11.4.2018 14:14:09 | přečteno 645x | Patrik Locku | Celý článek
 

Rekonstrukce místní komunikace na nám. Sv. Michala

Předmětem projektu je rekonstrukce místní komunikace, kde se nachází Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Komunikace je ve velmi špatném stavu, je ohroženo i zásobování, nejsou zde parkovací místa, takže zaměstnanci parkují na veřejné zeleni, což značně poškozuje životní prostředí i vzhled daného místa. V letošním roce se Zastupitelstvo Města Vrbno pod Pradědem usneslo na její rekonstrukci s vybudováním nových parkovacích míst pro potřebu zaměstnanců jmenované organizace. 

Souběžně bude rekonstruována celá délka komunikace od nájezdu z hlavní silnice. Celková vysoutěžená cena je 1 262 208,-Kč bez DPH.

22.10.2018 11:01:29 | přečteno 758x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zimní tradice v pohraničí

Cílem projektu je realizace aktivit souvisejících s přibližováním tradic a regionálního bohatství spojeného s vánočními a zimními tradicemi na obou stranách hranice. 

16.2.2018 14:32:44 | přečteno 311x | Patrik Locku | Celý článek
 

Novostavba hasičské zbrojnice ve městě Vrbno pod Pradědem

Cílem projektu je zajistit adekvátní zabezpečení obyvatel města a jeho okolí. 

6.1.2017 14:51:08 - aktualizováno 14.5.2019 10:01:50 | přečteno 1050x | Patrik Locku | Celý článek
 

15 let spolupráce mezi Vrbnem a Glogówkem

Cílem projektu na obou stranách je uspořádání dvoudenní akce, čímž dojde k prohloubení česko-polských vztahů, navazování přátelských vztahů nejenom mezi zastupiteli jednotlivých partnerských měst, ale také mezi jednotlivými občany v příhraniční oblasti, mezi jednotlivými podnikateli a dalšími členy organizací. 

30.3.2017 8:30:17 | přečteno 411x | Patrik Locku | Celý článek
 
Vytvořeno 12.10.2016 13:14:27 | přečteno 2352x | Patrik Locku
load