Dnes je 20.5.2022 a svátek má Zbyšek

Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Pronájem garáže
Jiří Kolibáč  |  9.3.2022 8:26:36
Dobrý den, mám zájem o koupi (nebo o pronájem) garáže ve Vrbně v okolí náměstí sv. Michala, nevíte o něčem, děkuji.
Město Vrbno pod Pradědem momentálně nemá žádnou volnou garáž k pronájmu ani koupi. Volné garáže k pronájmu jsou vždy zveřejněny na úřední desce, kterou můžete sledovat na webových stránkách města. Pokud máte více dotazů, kontaktujte mě na níže uvedeném telefonním čísle.

S pozdravem

Veronika Turská
Pracovní místa
Kašpárková Milada  |  2.10.2018 17:30:01
Chtěla bych vědět proč se zaměstnávají lidé z okolních měst a ne z Vrbna,když mají jistou kvalifikaci a Vrbensko je nezaměstnané?Je to velice škoda.
Odpověděl: Ing. Miroslav Adámek, tajemník úřadu | 4.10.2018 9:20:53
Vážená paní Kašpárková,

při výběru úředníka je nutno dodržovat ustanovení § 7, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, kdy podmínkou pro vnik pracovního poměru je výběrové řízení a následně splnění dalších kvalifikačních požadavků. Splnění podmínek dle zákona č.312/2002 Sb., je pro občana „pouze“ formální záležitost. Rozhodují především kvalifikační předpoklady. Mezi další „podpůrné“ prostředky při výběru zaměstnance patří např. praxe v požadovaném oboru, ve státní správě, bydliště a apod. U výběrového řízení komise posuzuje i místo trvalého pobytu uchazeče. Zaměstnávat vrbenské občany je také pro zaměstnavatele výhodnější.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, o která pracovní místa se konkrétně jedná. Jde-li o zaměstnance odboru vnitřních věcí, finančního a majetkoprávního (zde se jedná o výjimky), zaměstnance dlouhodobě zaměstnané na městském úřadě. Pokud jde o pracovníky odboru výstavby a životního prostředí, kde je nejvyšší % dojíždějících zaměstnanců, je nutno dodržovat jak ustanovení § 7, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, tak následné splnění dalších kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti stanovené v §13a, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má:

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Za poslední rok bylo vypsáno 10 výběrových řízení na obsazení pracovní pozice na stavebním odboru. Do výběrových řízení se nepřihlásil nikdo z Vrbna pod Pradědem, kdo by splňoval zákonem dané požadavky.

Z uvedeného důvodu jsou výběrová řízení zveřejňována nejen na webových stránkách města (v případě vedoucích pracovníků je provedena inzerce v příslušném regionálním tisku), informace je zasílána na MPSV ke zveřejnění a s žádostí o zveřejnění jsou osloveny všechny okolní obce a ORP Bruntál. Jsme rádi za každou přihlášku, která splňuje výše uvedené kvalifikační požadavky bez ohledu na trvalý pobyt.

Závěrem Vás chci požádat, pokud znáte osobu splňující požadavky k přijetí na odbor výstavby a životního prostředí, která by měla zájem zde pracovat, budu velice rád, pokud zájemci doporučíte podat přihlášku na MÚ ve Vrbně pod Pradědem – výběrové řízení je stále aktuální. Ing. Miroslav Adámek, tajemník
Hlášení rozhlasu
Michal Pešek  |  6.9.2018 9:22:09
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, proč v našem městě
téměř denně hlásí městský rozhlas různé akce konající se ve městě atp., a to i
přestože úřad o těchto akcích občany informuje na vývěskách, webu, facebooku,
sms zprávou? Nezdá se vám, že je to tady jako u kolotočů? Mám vážnou obavu, že
účel ke kterému byl rozhlas původně zřízen (krizové situace), se patrně může
minout účinkem, jelikož lidé díky častému hlášení již ani nepozorují co úřad
opět hlásí a většina lidí k tomuto hlášení zaujala laxní přístup. V případě
skutečné krize by mohla všem takovým občanům vzniknout velká škoda a to jen
proto, že se toto médium zneužívá ke komerčním záležitostem. Vrcholem všeho je,
že podobné pozvánky spouštíte v době víkendu, kdy navíc o nedělích platí
vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Takový přístup
mi přijde ze strany úřadu opravdu jako výsměch všem. Můžete mi prosím odpovědět také na můj předchozí dotaz?Děkuji. Michal Pešek
Odpověděl: Ing. Miroslav Adámek, tajemník úřadu | 6.9.2018 13:41:58
Vážený pane,

na 50. schůzi Rady města Vrbna pod Pradědem dne 5.4.2017 usnesením č. 1352/50/2017 byly schváleny „Zásady pro užívání městského rozhlasu“. Uvedené zásady jsou zveřejněny na webových stránkách města https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/hlaseni-rozhlasu/ .

V zásadách jsou stanoveny druhy informací, které mohou být vysílány, vysílací doby včetně maximální doby opakování zprávy. V neděli a státem uznaný den pracovního klidu se nevysílá, mimo výjimky uvedené v článku IV. zásad. Hlášení komerčního charakteru se nezveřejňují. Přehled hlášení je uveden na webových stránkách města https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/hlaseni-rozhlasu/.

V následující době bude prověřeno dodržování výše uvedených zásad, se zaměřením na dobu vysílání.

Pěkný den přeji

Ing. Miroslav Adámek
load