Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Poslední předávání maturitních vysvědčení v našem městě

P5220036

Předávání maturitních vysvědčení úspěšným maturantům dnes již bývalého odloučeného pracoviště Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, p.o. proběhlo v roce 2015.

 

Předávání maturitních vysvědčení 2010  Předávání maturitních vysvědčení 2011   Předávání maturitních vysvědčení 2012 Předávání maturitních vysvědčení 2013  Předávání maturitních vysvědčení 2014  Předávání maturitních vysvědčení 2015

Historie střední školy:

Gymnázium Vrbno pod Pradědem bylo zřízeno, se souhlasem MŠMT ČR, městem Vrbno pod Pradědem k 1. 9. 1992 a fungovalo společně se základní školou. V tomto roce bylo otevřeno celkem 8 tříd a výuka probíhala v učebnách na pavilonu základní školy na ulici Školní. Ředitelkou školy byla PaedDr. Michaela Skopalová/Hradilová. K 1. 9. 1994 se sice gymnázium osamostatnilo, nicméně se stále vyučovalo v prostorách ZŠ. K přestěhování do budovy nacházející se na nám. Sv. Michala 12 došlo během letních prázdnin v roce 1996. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní jídelnu s tím, že kuchyň byla umístěna v hlavní budově a výdejna s jídelnou ve vedlejší budově na ulici Žižkova 577. Bylo to velice nepraktické, jelikož se jídlo muselo komplikovaně převážet.

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR bylo gymnázium od 1. 4. 1997 zařazeno mezi sportovní gymnázia v ČR a změnil se i název na Sportovní gymnázium. Svým sportovním zaměřením (lyžování, cyklistika, biatlon a orientační běh) bylo jediné na Moravě a druhé v rámci České republiky. V tomto roce začala škola provozovat i vlastní domov mládeže v pronajatých prostorách Crystalex a.s. Nový Bor. Současně došlo k vybudování a vybavení mnoha odborných učeben.

Od 28. 4. 2000 změnila škola z rozhodnutí MŠMT název na Gymnázium a Sportovní gymnázium. Náplň výuky zůstala beze změny. Největší stavební akcí tohoto roku byla rekonstrukce přízemí vedlejší budovy, kam byla z hlavní budovy přestěhována školní kuchyně.

V následujících letech došlo k řadě rekonstrukcí a budování nových učeben, např. byla vybudována z části bývalé uhelny nová nářaďovna, z bývalé kuchyně byla rekonstruovaná laboratoř, učebna, sklad a kabinet chemie. Vybudovala se nová posilovna aj.

Od 1. 1. 2003 se zřizovatelem školy stal Moravskoslezský kraj, díky jeho dotacím došlo k další řadě rekonstrukcí, např. kompletní rekonstrukce podlahy v tělocvičně, nebo rekonstrukce střechy nad sociálními zařízeními v hlavní budově. I v následujících letech došlo k mnoha přestavbám a modernizacím, mimo jiné i v oblasti počítačové a elektronické. V roce 2005 byly zahájeny ve vedlejší budově přípravy pro vybudování domova mládeže půdní vestavbou.

Od 1. 1. 2006 se opět změnil název školy na původní Sportovní gymnázium. Následující léta se vyznačují značnou modernizací, např. vybudování nové počítačové učebny, zakoupení interaktivních tabulí či dataprojektoru. Také se rekonstruovala budova či dokupovaly potřebné pomůcky pro výuku či náplň volného času. V roce 2007 byla zahájena výuka
1. ročníku večerního studia, současně byly organizovány i bezplatné vzdělávací kurzy pro dospělé. V tomto roce byla také poprvé zahájena výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Brána ke vzdělanosti“.

Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 vedla školu Ing. Jitka Krätschmerová, coby zástupkyně statutárního orgánu. V této době byl spuštěn projekt zaměřený především na zavedení
e-learningové formy výuky. Došlo k dalším obnovám na budově a majetku školy. Od února 2011 byli žáci ubytování v nových pronajatých prostorách domova mládeže na Žižkově ulici 134 (bývala Škola v přírodě). 

Vzhledem k ubývajícímu počtu studentů a ekonomické nerentabilnosti došlo od 1. 1. 2012 ke sloučení školy s Gymnáziem Bruntál a výuka dál probíhala na odloučeném pracovišti školy ve Vrbně pod Pradědem, tentokrát pod názvem Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace. Od 1. 9. 2012 se k tomuto novému celku připojilo ještě Městské osmileté gymnázium Bruntál. Ředitelem školy byl RNDr. Jan Votruba, ředitel původního Gymnázia Bruntál.  

V roce 2014 se znovu otevřela problematika dalšího fungování odloučeného pracoviště Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, p.o. ve Vrbně pod Pradědem. Vedení města (Ing. Helena Kudelová a Ing. Miloš Lasota) řešilo tuto problematiku se zástupci zřizovatele Moravskoslezského kraje, kteří další pokračování tohoto pracoviště neviděli reálně a začalo se čím dál více hovořit o ukončení školy nejprve pro školní rok 2013/2014 a následně 2014/2015.  Nastavené parametry financování středních škol nedávaly zřizovateli MSK do budoucna prostor nenaplněné kapacity dále udržovat. Zřizovatel dotoval chybějící část financování ze státního rozpočtu (jednalo se o cca 1,3 mil. ročně), proto bylo následně rozhodnuto, že zřizovatel školy bude držet stávající stav do 1. 9. 2015. Studenti z odloučeného pracoviště z Vrbna pod Pradědem poté přešli na Gymnázium do Bruntálu. Škola ve Vrbně byla uzavřena. Nemovitý majetek Moravskoslezského kraje byl převeden na Město Vrbno pod Pradědem. Další využití budov je v rukou našeho města. 

 

Zpracovala Mgr. Helena Rybárová, kronikářka města
(Zdroj: Almanach k 20. založení Gymnázia ve Vrbně pod Pradědem, výroční zprávy gymnázia a Kronika města za rok 2012).

Předávání maturitních vysvědčení 2015

P5220007

P5220007

 
P5220016

P5220016

 
P5220045

P5220045

 
P5220036

P5220036

 
P5220046

P5220046

 
P5220021

P5220021

 
P5220048

P5220048

 
P5220030

P5220030

 
P5220038

P5220038

 
P5220051

P5220051

 
P5220009

P5220009

 
P5220049

P5220049

 
P5220057

P5220057

 
P5220056

P5220056

 
P5220059

P5220059

 
P5220060

P5220060

 
P5220052

P5220052

 
P5220058

P5220058

 
P5220067

P5220067

 
P5220053

P5220053

 
P5220065

P5220065

 
P5220062

P5220062

 
P5220071

P5220071

 
P5220068

P5220068

 
P5220069

P5220069

 
P5220072

P5220072

 
P5220076

P5220076

 
P5220075

P5220075

 
P5220077

P5220077

 
P5220074

P5220074

 
P5220073

P5220073

 
P5220078

P5220078

 
P5220087

P5220087

 
P5220081

P5220081

 
P5220086

P5220086

 
P5220096

P5220096

 
P5220083

P5220083

 
P5220079

P5220079

 
P5220095

P5220095

 
P5220097

P5220097

 
P5220089

P5220089

 
P5220082

P5220082

 
P5220103

P5220103

 
P5220100

P5220100

 
P5220106

P5220106

 
 
Vytvořeno 24.11.2015 12:38:31 - aktualizováno 24.11.2015 12:42:52 | přečteno 1725x | Patrik Locku
load