Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Celkové výsledky hlasování

Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám do

Kontaktní osoby na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o voličský průkaz lze podat

  • osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů (tj. do 18.10.2017 do 16:00 hodin), a to u paní Mgr. Dany Tománkové, kancelář č. dveří 105, přízemí budovy. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
  • písemným podáním v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručeném na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 13.10.2017). Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.
  • podáním učiněným v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručené nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 13.10.2017).
Městský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15tý den přede dnem (tj. 5.10.2017), a to osobně do rukou voliče nebo osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, případně může být voličský průkaz zaslán voliči poštou.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny 

  • 02.05.2017 - začátek podávání žádostí
  • 13.10.2017 - konec lhůta pro podání písemné žádosti
  • 18.10.2017 - v 16:00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti

Dokumenty

Mapa volební okrsky, obrázek se otevře v novém okně
Mapa se zobrazí po kliknutí na obrázek. Legendu v mapě zobrazíte po kliknutí na šipky ">>" v pravé části okna. 

Dotazy:

Lze volit mimo volební místnost?

Ano. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o tuto formu volby mohou občané na telefonech: 554 795 129, 605 268 770 (pí Sakalová), 554 795 136 (Mgr. Tománková) nebo 554 795 101, 739 467 131 (Ing. Adámek)


Zdroj informací: www.mvcr.cz Další informace na www.volby.cz

Vytvořeno 21.6.2017 14:43:08 - aktualizováno 24.10.2017 10:34:46 | přečteno 807x | Patrik Locku
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load