Volby do Zastupitelstev krajů 2020

Volby do Zastupitelstev krajů proběhly v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Právní předpisy

  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy

Další informace ke stažení

Další informace na elektronické úřední desce

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Zastupitelstev krajů, ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 15. dubna 2020) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Žádost o voličský průkaz lze podat

u občanů s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech takto:

  • osobně na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem, Nádražní 389, oddělení evidence obyvatel, nejpozději do 30.září 2020 do 16:00 hodin, žadatel je povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 25. září 2020 do 16:00 hodin
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručit na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem (datová schránka ve tvaru: znnbahx) nejpozději do 25. září 2020 do 16:00 hodin

Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádosti ke stažení

Termíny

  • 15.04.2020 - začátek podávání žádostí

  • 25.09.2020 - konec lhůta pro podání písemné žádosti

  • 30.09.2020 - v 16:00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti

Kontakty na pracovníky Městského úřadu

Níže uvedení pracovníci zodpovídají za organizačně technické zabezpečení voleb do Zastupitelstev krajů pro Vrbno pod Pradědem a okolní obce Karlova Studánka, Ludvíkov, Karlovice a Široká Niva.

Pracovník pověřeného obecního úřadu s osvědčením

Martina SAKALOVÁ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 106, tel.: 554 795 129,  605 268 770, e-mail: martina.sakalova@vrbnopp.cz

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 7/2016, ze dne 21.4.2016

Mgr. Monika JANKŮ, odborný zaměstnanec odd. voleb, přízemí budovy č. dveří 107, tel.: 554 795 132, e-mail: monika.janku@vrbnopp.cz

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí na úseku voleb č. 29/2003, ze dne 22.5.2003 

Úřední hodiny

Kliknutím v mapě naleznete volební okrsky a volební místnosti

Mapa volební okrsky, obrázek se otevře v novém okně

Výsledky voleb

Vytvořeno 3.6.2020 9:27:27 - aktualizováno 12.8.2020 16:37:13 | přečteno 469x | Patrik Locku
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load