Strategické dokumenty

Tématický akční plán Vrbenska pro oblast zaměstnanosti a dluhové problematiky 2019 - 2022

lidé, autor: Pixabay.com

Tematický akční plán Vrbenska podrobně popisuje problematiku zaměstnávání sociálně vyloučených osob v úzké vazbě na dluhovou problematiku, která možnosti uplatnění se na trhu práce prioritně ovlivňuje a je zátěží nejen pro zaměstnance, ale představuje bariéry i pro potenciální zaměstnavatele.

Zvolená témata byla určena na základě diskuze s vedením obcí (Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva, Ludvíkov, Karlova Studánka) a reagují na zkušenost při realizaci dosavadních opatření. Plán  zachycuje rovněž  aktuální  situaci  v jednotlivých  oblastech,  její  vývoj  v posledních  letech a vymezuje potřebnost pro další období. Využívá zkušeností místních aktérů z realizace potřebných aktivit v minulém období a zapracovává potřebné změny.


19.6.2020 9:38:09 | přečteno 223x | Patrik Locku | Celý článek
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko

Příměstský tábor 5. turnus

MAS Hrubý Jeseník, z.s. v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko, zpracovala dokument v oblasti vzdělávání obce s rozšířenou působností Bruntál (MAP pro Bruntálsko), který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. 

Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Cílem MAP pro Bruntálsko je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

11.1.2018 14:39:38 | přečteno 495x | Patrik Locku | Celý článek
 

Strategie rozvoje města na období 2017 - 2023

Věž kostela

Jedná se o dokument, který ukazuje směřování a cíle města Vrbna pod Pradědem v následujících letech.


29.6.2017 13:22:28 - aktualizováno 1.3.2021 16:50:43 | přečteno 868x | Patrik Locku | Celý článek
 

Plán prevence kriminality na období 2017 - 2020

Vrbno čb

Plán prevence kriminality na léta 2017-2020 je strategickým dokumentem města Vrbna pod Pradědem, jehož účelem je zmapovat bezpečnostní rizika ve městě Vrbno pod Pradědem a navrhnout hlavní priority prevence kriminality pro následující léta. 

15.3.2017 16:01:19 | přečteno 558x | Patrik Locku | Celý článek
 

Strategický plán sociálního začleňování

Strategický plán sociálního začleňování, autor: Klausová

Strategický plán sociálního začleňování vznikl v roce 2015 za významné partnerské spolupráce zástupců vzdělávacích a volnočasových institucí, nestátních neziskových organizací, místních podnikatelů a zaměstnavatelů, úřadu práce, Policie České republiky, hasičů, poskytovatelů sociálních služeb, vedení města a významných institucí. Nositelem spolupráce při přípravě a realizaci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na území obcí Vrbenska je Sdružení obcí Vrbenska (dále také „mikroregion Vrbensko“ nebo „mikroregion“), které uzavřelo dohodu o spolupráci s Úřadem vlády České republiky, oborem sociálního začleňování (Agenturou pro sociální začleňování). Cílem této spolupráce je zlepšení situace na Vrbensku v nejpodstatnějších oblastech – zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, poskytování sociálních služeb, prevenci a volném času.

14.12.2015 16:37:28 - aktualizováno 14.12.2015 16:38:32 | přečteno 1473x | Patrik Locku | Celý článek
 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load