Odbor výstavby a životního prostředí

Usměrňuje, řídí a kontroluje výstavbu na území města. Zabývá se oblastí tvorby a ochrany životního prostředí. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích a zákonů z oblastí ŽP. Vykonává činnost pověřeného stavebního úřadu.

Správní obvod je tvořen katastrálními územími obcí: 

Karlovice (plocha k.ú. 21,6 km2), Karlova Studánka (plocha k.ú. 0,46 km2), Ludvíkov (plocha k.ú. 22,2 km2), Vrbno pod Pradědem (plocha k.ú. 68,91 km2), Široká Niva (plocha k.ú. 37,26 Km2)

Mezi hlavní činnosti stavebního úřadu patří:

 • provádí výkon státní správy jako obecný stavební úřad dle § 13 odst. 1 písm. d) stavebního zákona ve svém správním obvodu 
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení a scelování pozemků, o ochranném pásmu, řeší změnu územního rozhodnutí
 • vede zjednodušená územní řízení, vydává územní souhlasy pro umístění staveb
 • vede společná územní a stavební řízení
 • vydává souhlasy k povolení stavby speciálním stavebním úřadem
 • provádí stavební řízení, zkrácené stavební řízení, řeší změny staveb před jejich dokončením, vydává kolaudační souhlasy, kolaudační rozhodnutí k užívání staveb a ke změně užívání staveb
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy dle stavebního zákona 
 • postupuje dle předpisů stavebního zákona u ohlášených staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • provádí opatření vyplývající ze stavebního zákona v souladu s předpisy správního řádu – sdělení, vyjádření, potvrzení atd.
 • za předpokladu splněných podmínek stavebního zákona vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby, řeší problematiku zkušebního provozu
 • povoluje  a nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy  a využívá další zvláštní pravomoci stavebního úřadu dle stavebního zákona
 • vykonává dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob  a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona, vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • přiděluje čísla objektům ( č.p., příp. evidenčních čísel), zavádí indexy domů do centrální evidence za územní správní celek Vrbno pod Pradědem

Další:


Kontakty odboru:


Vytvořeno 20.1.2008 22:00:18 - aktualizováno 5.8.2020 13:27:21 | přečteno 11331x | Patrik Locku
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load