Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečištění při podnikatelské činnosti

Znečištění

Podle ustanovení § 12 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) je každý provozovatel malého stacionárního zdroje znečištění povinen:

zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky. Nejpozději do 30 dnů od provedení povinného měření a kontroly, musí provozovatel danou skutečnost oznámit na obecním úřadě a předložit protokol s jejich výsledky.

Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Vrbno pod Pradědem, jako orgán ochrany ovzduší obce v přenesené působnosti upozorňuje, že v případě nesplnění této zákonem uložené povinnosti může být uložena provozovateli malého stacionárního zdroje pokuta podle zákona o ochraně ovzduší za porušení a nesplnění povinnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

Dále může orgán ochrany ovzduší rozhodnout o zastavení nebo omezení provozu takového zdroje.


Vytvořeno 13.1.2009 13:21:20 | přečteno 2710x | kmartinek
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load