Číslo popisné má svůj význam

zástavba Vrbno, autor: Ladislav Olejníček

Stává se, že záchranáři marně hledají konkrétní adresu, na kterou spěchají pomoci člověku v ohrožení života. Důvod může být překvapivý: objekt je zrovna v rekonstrukci a po její dobu majitel neumístil na náhradní místo  tabulku s číslem popisným. Ani navigace nemusí každé místo spolehlivě najít.

Spoléhat se na navigaci pokaždé nelze. A tak se stává, že v ulicích i místních částech bloudí sanity, dovozová služba a jiní.

Jak to je s čísly popisnými, se ptáme vedoucího odboru výstavby a životního prostředí Bc. Adama Macháče: „Umístění čísla popisného řeší zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, konkrétně § 31. Zjednodušeně, budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Evidenčními čísly se pak označují stavby pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné a budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu s výjimkou:

1. staveb pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky,
2. zimních zahrad o jednom nadzemním podlaží a skleníků do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
3. přístřešků o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiných veřejně přístupných přístřešků do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky.

Samostatnými popisnými a evidenčními čísly se neoznačují příslušenství budovy 13a), která jsou součástí jednoho celku.
K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem orientačním.
Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování podle § 32 odst. 2. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé."
Existuje vyhláška 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel ve znění vyhlášek č. 193/2001 Sb. a č. 147/2015 Sb. "Z ní je patrné, že
provedení tabulek k označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy včetně barvy a velikosti stanoví obec a hlavní město Praha (dále jen "obec") jednotně pro celé území obce," informuje pracovnice odboru výstavby a životního prostředí Jana Francová.

Je ovšem zřejmé, že po dobu rekonstrukce například fasády je vhodné číslo popisné či evidenční umístit dočasně jinde, ovšem na dobře viditelné místo. Je to v zájmu samotného vlastníka nemovitosti.

Mgr. Alena Kiedroňová, redakce webu
Ilustrační foto: Ladislav Olejníček

Vytvořeno 28.2.2017 14:11:46 | přečteno 1105x | Mgr. Alena Kiedroňová
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load