Vrbno má nový územní plán

Vrbno z ptačí perspektivy

Vrbno pod Pradědem má základní dokument, podle něhož se bude v příštích letech ubírat rozvoj města. Tímto dokumentem je Územní plán.Na zasedání ve středu 16. října ve Střeše jej projednali a schválili zastupitelé města. Zejména mladé rodiny může zajímat, že pro výstavbu rodinných domků územní plán počítá s lokalitami Střelniční a Žižkova ve směru k lyžařskému vleku. 

K předloženému plánu neměl nikdo připomínky a ze sedmnácti zastupitelů přítomných v době hlasování bylo šestnáct pro jeho schválení, jedna zastupitelka se zdržela a proti nehlasoval nikdo.

Územní plán je pro město základní a nezastupitelný dokument, má rozsah několik desítek stran textu, mapových a dalších příloh. Jeho příprava je proto náročná a dlouhodobá záležitost. Obyvatelé města se k Územnímu plánu v době jeho příprav mohli na veřejných projednáváních vyjádřit. Je proto škoda, že této možnosti využilo pouze několik jednotlivců.

Územní plán je sice dokument zásadní, ne však neměnný.  Bude se s ním průběžně pracovat a je pravděpodobné, že časem v něm dojde k dílčím změnám. Všechny ale budou předem projednány s občany.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a plochy změn v krajině. Stanoví podmínky pro využití těchto ploch, dále vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření.

Ladislav Olejníček
Foto: archiv města

 


Vytvořeno 25.10.2019 11:57:53 | přečteno 624x | Mgr. Alena Kiedroňová
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load