Dnes je 28.9.2023 a svátek má Václav, Den české státnosti

Strategický plán sociálního začleňování

Strategický plán sociálního začleňování, autor: Klausová

Strategický plán sociálního začleňování vznikl v roce 2015 za významné partnerské spolupráce zástupců vzdělávacích a volnočasových institucí, nestátních neziskových organizací, místních podnikatelů a zaměstnavatelů, úřadu práce, Policie České republiky, hasičů, poskytovatelů sociálních služeb, vedení města a významných institucí. Nositelem spolupráce při přípravě a realizaci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na území obcí Vrbenska je Sdružení obcí Vrbenska (dále také „mikroregion Vrbensko“ nebo „mikroregion“), které uzavřelo dohodu o spolupráci s Úřadem vlády České republiky, oborem sociálního začleňování (Agenturou pro sociální začleňování). Cílem této spolupráce je zlepšení situace na Vrbensku v nejpodstatnějších oblastech – zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, poskytování sociálních služeb, prevenci a volném času.

Spolupráce pracovních skupin, které tvořily místní zástupci již zmiňovaných institucí, velmi pečlivě zpracovávaly a analyzovaly potřeby Vrbenska na zasedáních, které probíhaly celý rok. Díky tomu byl vytvořen strategický plán sociálního začleňování, který přesně určuje a vymezuje potřeby na území sdružených obcí vrbenského regionu – Vrbna pod Pradědem, Karlovic, Karlovy Studánky, Ludvíkova a Široké Nivy. Strategický plán sociálního začleňování je jedním ze strategických materiálů při tvorbě dlouhodobého plánu rozvoje obcí Vrbenska.

Město Vrbno pod Pradědem Strategický plán sociálního začleňování 2015 - 2018 schválilo na zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 29. října 2015 pod usnesením č. 112/9/2015.

load