Dnes je 23.9.2023 a svátek má Berta

Symboly města

Mezi symboly města patří znak města Vrbno pod Pradědem, vlajka města a nově i logo města.

Znak města

Znak města mohou dle zákona o obcích užívat obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak města na základě Obecně závazné vyhlášky města Vrbno pod Pradědem č. 3/2007 o městských symbolech a dle § 34a zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Užití znaku města, např. na tiskové materiály, propagační předměty, případně jeho užití při pořádání veřejné akce apod., je podmíněno souhlasem Rady města Vrbno pod Pradědem. Žádost o použití znaku města je možné stáhnout.

Znak města: Na modrém štítě je příčně zlaté úzké břevno, dělící štít na dvě poloviny. V horní polovině (podle heraldické pravé strany) běží červená liška doprava, v dolní polovině je při levém okraji skála s vchodem do štoly, ze které horník vyváží na kolečku rudu; vše je v přirozených barvách, tedy skála šedožlutá, trávník zelený, horník je oblečen v černé kazajce s černým "flekem", světlých krátkých kalhotách, bílých punčochách, černých střevících a v zelené čapce.

Ve městě se těžilo zlato, stříbro a železná ruda. Velká část obyvatel byla zaměstnána těžbou, zpracováním těchto rud a výrobou dřevěného uhlí. Liška ve znaku má symbolizovat kraj bohatý na zvěř.

znak města upr 

Vlajka města

Vlajka města se skládá z pěti pruhů. Tři modré pruhy korespondují s barvou znakového štítu a nově vyjadřují také polohu obce nad soutokem tří řek Opavy. Oranžový pruh zastupuje znakovou figuru lišky. Zlatý pruh zastupuje znakové zlaté břevno a připomíná "zlaté časy" v dějinách města. Vlajka se popisuje takto: "List tvoří pět vodorovných pruhů, modrý, oranžový, modrý, žlutý a modrý, v poměru 2:1:1:1:2."
Vlajka byla schválena Zastupitelstvem města Vrbno pod Pradědem v roce 2007 a Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 
K užívání vlajky města není nutný její souhlas.

Vlajka měst Vrbna p P

Logo města

Město dříve využívalo jak pro propagaci, tak pro prezentaci města svůj heraldický znak. Je to znak tradiční a oblíbený. Proč se tedy přistoupilo k hledání nového loga? Při řadě zejména méně oficiálních příležitostí a často i komerčních prezentacích se ukázalo, že tradiční heraldický znak města zaniká ve spleti nejrůznějších log a značek a jeho umístění mezi nimi nepůsobí důstojně. V době moderních technologií již převážná většina měst vedle svého heraldického znaku začala úspěšně používat vlastní loga, která vyobrazují jejich identitu a směr, kterým se ubírají a tyto prvky se dále promítají do marketingových aktivit. Městu takové logo chybělo. Z toho důvodu vypsalo vedení města zadání pro zpracování grafiky a na jaře roku 2015 město oslovilo obyvatele Vrbna p. P. pana Dušana Zapalače  ke zpracování návrhu loga. Vedení města spolu s interně vytvořenou kreativní skupinou umělců, novinářů a osob působících v oblasti kultury a vzdělávání vybralo vítězný návrh, tedy nové logo VRBNO.

Legenda k logu: logo představuje tříramennou základnu vysílače na Pradědu a současně soutok tří řek ve Vrbně p. P., zelený kruh pak zelené údolí, zdravou přírodu, okolní lesy.

Logo je ve správě odboru vnitřních věcí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, který rozhoduje o jeho užití. Formulář žádosti o souhlas s použitím loga je možné stáhnout.

Níže je možné stáhnout logo - grafický manuál a loga města Vrbna pod Pradědem v různých formátech. 

Obrázky:

Logologo pod sebou   logo vedle sebe  logo na vysku 

Přílohy:

Vytvořeno 9.6.2015 11:25:00 | přečteno 4434x | Patrik Locku
load