Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Ocenění občané města v roce 2019

Ocenění občané města

Rada města Vrbna pod Pradědem udělila na svém řádném zasedání Poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem panu Petru Lindnerovi za rozvoj motoristického spolku. Petr Lindner je dlouholetý člen automotoklubu v AČR a od roku 1986 zastává funkci prezidenta klubu ve Vrbně pod Pradědem. Za toto období přispěl k rozvoji motoristického sportu v oblasti minikár a automobilových závodů Do vrchu.  Na ocenění jej navrhl pan Antonín Břenek.


Dále Rada města ocenila Paní Libušu Maderovou – in memoriam – za dlouholetou a obětavou práci pro veřejnost a za aktivní činnost ve Spolku Přátelé Vrbenska. Na ocenění ji navrhl pan Karel Michalus za Spolek Přátelé Vrbenska. Ocenění převzal manžel pan Jaroslav Mader.  Třetím a posledním oceněným byl pan František Orth– in memoriam – za dlouholetou a obětavou práci pro veřejnost a za aktivní činnost ve Spolku Přátelé Vrbenska Na ocenění jej navrhl pan Karel Michalus za Spolek Přátelé Vrbenska. Ocenění převzala dcera Žaneta Švarcová.  Ocenění bylo provedeno formou předání pamětní medaile a listiny osvědčující udělení. Návrh na ocenění mohla podat každá fyzická nebo právnická osoba do konce února. V uvedeném termínu bylo podáno celkem sedm návrhů.  Po vydání stanoviska Kulturní komise návrhy projednala Rada města, která o udělení ocenění rozhoduje.

Cena města Vrbna pod Pradědem

  • Naděžda Trzaskaliková - za rozvoj městského periodika
  • Mgr. Jan Vavřík - za výborné vedení Domova pro seniory Vrbno
  • Danuše Beranová - za dlouholetou práci s mládeží - volejbal
  • Dušan Wagner - za rozvoj sportu ve Vrbně pod Pradědem

Ladislav Olejníček


Ocenění občané města v roce 2019

Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
Ocenění občané města

Ocenění občané města

 
 
load