Dnes je 27.9.2022 a svátek má Jonáš

Čestná občanství a ceny města

Převzetí Poděkování RM v r. 2021

Ocenění města může být uděleno fyzickým osobám podle Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem. Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem dne 8.12.2021 usnesením č. 0510/ZM/16/2021 a byla tak nahrazena původní ze dne 24.6.2015. 

Odůvodněný návrh na ocenění města může podat každá fyzická a právnická osoba na příslušném formuláři starostovi města, a to na adresu Městského úřadu, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem nejpozději do konce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat. 

Tři občané Vrbna od Pradědem převzali ocenění

Poděkování rady města

Město Vrbno pod Pradědem každoročně oceňuje své občany, kteří se zasloužili o propagaci města a jeho reprezentaci, dlouhodobě rozvíjejí občanskou společnost, pomáhají potřebným spoluobčanům, angažují se ve prospěch města a podobně.

19.5.2022 14:29:51 | přečteno 777x | jgrygova | Celý článek
 

Ing. Zdeněk Jarmar převzal Cenu města

Cena města 2021

Rada města při svém zasedání ve středu 3.11.2021 dodatečně předala Cenu města Ing. Zdeňku Jarmarovi, který se nemohl zúčastnit předávání Cen města v září při zasedání zastupitelstva města. Pan Jarmar byl oceněn za rozvoj města a česko-polské spolupráce. 

4.11.2021 14:33:40 | přečteno 475x | jgrygova | Celý článek
 

Předání Ceny města panu Jelínkovi

Ladislav Jelínek a starosta města Petr Kopínec

Velmi slavnostní událost proběhla těsně před zahájením 15. řádného zasedání zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem. Ladislavu Jelínkovi staršímu byla předána Cena města. Na toto ocenění jej navrhl starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec a jeho návrh schválila Rada města.

Cena města se uděluje za významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké sportovní, výchovné či v jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Vrbnu pod Pradědem nebo za práci propagující město v rámci regionu, kraje či České republiky. Také se uděluje za významné dílo, mimořádný úspěch nebo humánní čin.


20.9.2021 10:35:04 | přečteno 134x | Patrik Locku | Celý článek
 

Ocenění občané města v roce 2021

Převzetí Poděkování RM v r. 2021

V přístavbě vrbenské radnice se ve středu 30. června 2021 konal slavnostní akt ocenění osobností za mimořádnou práci pro rozvoj města a občanské společnosti. Předána byla Poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem několika osobnostem a jednomu kolektivu, dva lidé byli oceněni in memoriam. Ceny předali starosta Petr Kopínec, místostarostka Iveta Pešatová a radní Jan Vavřík.

30.6.2021 14:30:25 | přečteno 954x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Ocenění občané města v roce 2020

Poděkování rady města za rok 2020

Radnice letos dostála krásné tradici oceňování osobností za jejich mimořádné občanské aktivity pro rozvoj města, při práci s mládeží i organizaci významných akcí pro veřejnost. Starosta města a místostarostka předali ve středu 1. července za účasti radních Poděkovaní rady města osmi osobnostem, jedné in memoriam, a jednomu kolektivu.

8.7.2020 9:50:01 | přečteno 455x | Patrik Locku | Celý článek
 

Ocenění občané města v roce 2019

Ocenění občané města

Rada města Vrbna pod Pradědem udělila na svém řádném zasedání Poděkování Rady města Vrbna pod Pradědem panu Petru Lindnerovi za rozvoj motoristického spolku. Petr Lindner je dlouholetý člen automotoklubu v AČR a od roku 1986 zastává funkci prezidenta klubu ve Vrbně pod Pradědem. Za toto období přispěl k rozvoji motoristického sportu v oblasti minikár a automobilových závodů Do vrchu.  Na ocenění jej navrhl pan Antonín Břenek.


17.7.2019 14:39:28 | přečteno 303x | Patrik Locku | Celý článek
 

Ocenění občané města v roce 2018

Ocenění občanů 2018

Stalo se již tradicí, že město Vrbno pod Pradědem oceňuje občany, kteří se o své město významně zasloužili. V letošním roce přebrali Poděkování rady města na jejím zasedání tři z navržených občanů.

7.8.2018 9:13:03 | přečteno 687x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Ocenění občané města v roce 2017

Tulipány, autor: Locku

Ocenění proběhlo podle Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem, které schválilo Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem

7.8.2018 8:48:32 | přečteno 362x | Patrik Locku | Celý článek
 

Ocenění občané města v roce 2016

Bc. Ondřej Chalupa převzal cenu za SDH Vrbno

Ocenění proběhlo podle Zásad pro udělování čestného občanství, Ceny města Vrbna pod Pradědem a udělování Poděkování rady města Vrbna pod Pradědem, které schválilo Zastupitelstvo města Vrbna pod Pradědem

7.8.2018 8:47:35 | přečteno 693x | Patrik Locku | Celý článek
 

Navrhněte osobnosti pro ocenění

Ruze

V roce 2017 udělí zastupitelstvo a rada města podruhé ocenění aktivním jednotlivcům, osobnostem města a kolektivům či týmům. Návrhy na ocenění může podat každá fyzická či právnická osoba až do konce února, a to na předepsaném formuláři, kde rovněž zdůvodní svůj návrh. Formami ocenění je Čestné občanství města, Cena města a Poděkování rady města.


3.1.2017 11:34:15 | přečteno 1215x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 
Vytvořeno 20.2.2017 7:53:09 - aktualizováno 9.5.2017 9:14:50 | přečteno 2168x | Patrik Locku
load