Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Mapový portál

GObec, obrázek se otevře v novém okně

Mapy spustíte kliknutím do obrázku

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Dostupné informace přímo z mapy

 • Vrstvy leteckých snímků v mapě od ČÚZK, Google, Vojenské mapování, Snímky 50. léta
 • Polohopis - Hranice obcí a KÚ, Katastr, Definiční body parcel a budov, Věcná břemena dle údajů evidovaných v ČÚZK
 • Obecní vrstvy - Majetek města (aktualizováno denně z ČÚZK), Volební okrsky, Volební místnosti
 • Územní plán města a jeho další změny včetně dokumentace
 • Záplavová území

Inženýrské sítě

Zákres sítí má pouze informativní charakter a nenahrazuje vyjádření správců sítí o jejich vedení! Aktualizace je prováděna 1x ročně. Pro získání aktuálních informací, je nutno se obrátit na správce příslušné sítě. 
 • Elektro
 • Kanalizace
 • Plyn
 • Spoje
 • Teplovod
 • Voda

Územní plány

 • Územní plán města Vrbno pod Pradědem (poslední aktualizace 9.11.2019)
 • Územní plán města Vrbno pod Pradědem + 1. a 2. změna
 • Územní plán Karlova Studánka
 • Územní plán Karlovice
 • Územní plán Ludvíkov
 • Územní plán Široká Niva

Pasporty města

Slouží pro evidenci a názorný přehled v různých kategoriích. Tyto pasporty zpracovávají zaměstnanci MěÚ Vrbno pod Pradědem dle jejich zařazení.
 • Průkazy energetických náročností budov ve vlastnictví města - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Městská zeleň - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Městský mobiliář - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Veřejné osvětlení lampy LED - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Pronájmy a prodeje pozemků - zpracovává odbor majetkoprávní
 • Místní komunikace - zpracovává odbor výstavby a životního prostředí
 • Zimní údržba - zpracovává odbor výstavby a životního prostředí
 • Cyklotrasy - zpracovává odbor vnitřních věcí - cestovní ruch
 • Volební okrsky a místnosti - zpracovává odbor vnitřních věcí
 • Elektrická zařízení (tlampače rozhlasu) - zpracovává odbor vnitřních věcí
 • Hrobová místa, významné a válečné hroby
 • Pasport hřbitova - zpracovává správce hrobových míst

Záplavová území

 • pětiletá voda
 • dvacetiletá voda
 • stoletá voda
 • aktivní zóny stoleté vody

Snadná a přehledná navigace v mapovém portálu

Gobec_snadna_navigace, obrázek se otevře v novém okně
load