Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Výroční zpráva o odpadech za uplynulý rok 2021

Prasátko, autor: www.pixabay.com

Zpráva o odpadech za uplynulý rok 2021. Naleznete zde bližší informace o provozu systému odpadu ve městě a kolik nás celý sytém odpadu stojí. V roce 2020 nabyl nový zákon 541/2020 Sb. o odpadech, který zavedl vyšší poplatky za skládkování (uložení netříděného odpadu). Cena za tunu uloženého odpadu v roce 2021 tedy stoupla z 500 na 800 korun a pro rok 2022 platí cena za uložení tuny odpadů 900 korun. Do roku 2030 se částka vyšplhá až na 1850 korun za tunu! Nejen rostoucí náklady na skládkování odpadu, které se mohou promítnout v podobě vyšší sazby za odvoz odpadu nás nutí více třídit, ale i to, že bychom měli více chránit naši planetu.

Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování odpadů, včetně nákladů na provoz obecního systému za uplynulý rok 2021 ve městě Vrbno pod Pradědem a jeho místních částech Mnichov a Železná.

Na základě zákona č. 541/2020 o odpadech město povinně informuje o rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstraňování komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

ikona souboruZpráva o odpadech za rok 2021 je ke stažení [PDF]

Celkové příjmy v roce 2021 byly

  • ve výši 4.134.224 Kč 
Tyto příjmy byly od občanů a vlastníků rekreačních objektů vybírané formou místního poplatku, který byl pro rok 2021 ve výši 630 Kč a dále příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. jako odměna za zajištění využití tříděného odpadu, což bylo například za vedení recyklačního dvora, tříděný papír, tříděný plast, tříděné sklo, tříděné kovy a nápojový kartón "Tetrapak".

Celkové výdaje v roce 2021 byly

  • ve výši 8.768.698 Kč
Tyto výdaje byly za provoz obecního systému nakládání s odpady za taxativně stanovené konkrétní činnosti dle paušálních částek a jednalo se například o platby za zneškodňování směsného komunálního odpadu vznikajícího provozem domácností a rekreačních objektu, svoz tříděného komunálního odpadu, provoz recyklačního dvora nebo také sběr odpadkových košů a kontejnerů na jarní a podzimní úklid a dále nákladů u těchto položek, které byly hrazeny podle skutečných výkonů nad rámec stanovených paušálních částek.

Město Vrbno pod Pradědem tedy doplatilo rozdíl mezi příjmy a výdaji ze svého rozpočtu na odpadech ve výši 4.634.474 Kč.

Ze zprávy je mimo jiné také zřejmé, že za rok 2021 bylo vyprodukováno více směsného tzv. netříděného komunálního odpadu a v říjnu 2021 došlo k překročení limitu na občana, který je daný zákonem, což vedlo ke zvýšení sazby za skládkování z původních 500 Kč za tunu na 800 Kč za tunu. Tento nepříznivý vliv měl za následek to, že náklady na skládkování takového odpadu byly vyšší, než tomu bylo dříve. Celkově zvyšující se náklady na provoz systému odpadů může mít přímou souvislost s navyšováním sazby na poplatníka u místního poplatku. 

Certifikát a osvědčení o ekologické likvidaci odpadu


Související článek: Jak správně třídit odpad?


Vytvořeno 29.4.2022 11:28:18 | přečteno 779x | Patrik Locku
load