Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Město vybuduje novou lokalitu pro nakládání s odpady

Nová lokalita pro nakládání s odpady TS Vrbno 2022

Kapacita sběrného dvoru a překladiště je už několik let nedostatečná. Technicky jsou sice obě zařízení provozuschopná, ale již značně opotřebovaná a investice do rekonstrukce by byla velmi nákladná.

Z tohoto důvodu nechaly Technické služby s.r.o. zpracovat studii, která by sběrný (recyklační) dvůr, překladiště a nově vzniklou kompostárnu soustředila do nové lokality a došlo by k tzv. centralizaci provozů.Vybraná lokalita byla záměrně zvolena mimo zastavěné území obce, a to u čistírny odpadních vod, která sousedí s komunikací první třídy a nejlépe tak vyhovuje požadavkům na logistiku.

Hlavní výhody spatřujeme v tom, že vše bude na jednom místě, sníží se náklady na převoz a manipulaci s odpady. Rovněž odpadnou problémy s polétavým odpadem, neboť odpady budou uloženy v uzavřených kontejnerech. Provoz bude využívat moderní technologie, jako je například nový vážní systém, odpady budou pomocí gravitace ukládány přímo do kontejnerů. Toto řešení výrazně zrychlí manipulaci s odpady nejen pro zaměstnance technických služeb, ale i pro obyvatele města využívající tato zařízení. 

Náklady na svoz, třídění a likvidaci odpadů neustále rostou, proto je zapotřebí celý systém zefektivnit tak, aby v budoucích letech byl pro město a její obyvatele ekonomicky udržitelný a splňoval neustále se zpřísňující normy. Odpady jsou pro každou obec zásadní téma, proto tuto službu budeme nabízet i okolním obcím, čímž se sníží náklady na samotný provoz.


Ing. Miroslav PELLA, jednatel TS Vrbno

Monika NÁVOJOVÁ, projektový manažer MěÚ

Vytvořeno 9.8.2022 13:33:36 | přečteno 1987x | Patrik Locku
load