Dnes je 29.3.2023 a svátek má Taťána

Jak správně třídit odpad?

ilustrační foto

Informujte se jak správně v našem městě třídit komunální odpad do kontejnerů určených na papír, plasty, sklo a další.

Proč třídíme odpady?

Tříděním odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energie a životní prostředí. V případě, že odpady zvládáme třídit správně už při jejich vzniku, umožňujeme tím jejich další využití a recyklaci. Ukládání směsného odpadu (netříděného odpadu) na skládky nebo jejich likvidace ve spalovnách, dochází k zatěžování životního prostředí a tento způsob likvidace odpadu je nejdražší. Tříděním odpadu šetříme zdroje, životní prostředí a také naši peněženku, jelikož nedochází k navyšování poplatku za odpad. 

Jak nejlépe nakládat s odpady? 

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice.

Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu dotřiďuje.

Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí. 

Podle čeho třídit do barevných kontejnerů?

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

PAPÍR

se vhazuje do modrého kontejneru. Domácnosti jej ze všech tříděných odpadů vyprodukují nejvíce. Alternativou třídění do modrého kontejneru jsou sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, ale nabízí za roztříděný papír podle druhů finanční odměnu.

Do modrého kontejneru vhazujeme zejména: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy. Obálky s fóliovýmii okénky sem můžete také vhazovat. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé se s nimi umí poradit. Bublinkové obálky však vhazujte pouze bez plastového vnitřku!
Pro správnou volbu ke třídění můžete také použít následující eko značky, které jsou na obalech vyznačeny.
ecoznacky papir
Mezi papír rozhodně nepatří: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), úhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor na použité dětské pleny, ty patří do popelnic!

Co se z papíru vyrábí?

Nejčastěji se recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být recyklován až sedmkrát, při každém procesu se totiž zkracuje papírové vlákno. Další možností recyklace papíru je výroba tepelných izolací, příměsí do stavebních hmot nebo kompostování.

SKLO

se v našem městě vhazuje pouze do zeleného kontejneru, bez ohledu na barvu vyhozeného skla. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Skleněný odpad se dá díky svým vlastnostem recyklovat do nekonečna.

Patří sem zejména: lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří
Pro správnou volbu ke třídění můžete také použít následující eko značky, které jsou na obalech vyznačeny.
ecoznacky sklo
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Co se ze skla vyrábí?

z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - láhve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výroby. Používá se také jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, stavebních izolací a podobně. Tříděný skleněný odpad představuje značné úspory energií a náhradu primárních surovin. Může být použito až 85 % vytříděného skla!

PLAST

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V našem městě se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Ty se vhazují do žlutých nádob a následně se pak dotřiďují ve třídících linkách. 

Patří sem zejména: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
Pro správnou volbu ke třídění můžete také použít následující eko značky, které jsou na obalech vyznačeny. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vhazovat i odpady označení číslem 7.
ecoznacky plast

Do žlutých nádob rozhodně nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Co se z plastu vyrábí?

recyklované plasty mají široké použití. Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy (50 PET lahví stačí k výrobě jedné fleecové bundy), případně nové láhve, vázací pásky, apod. Plastové sáčky, fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě nových fólií. Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají například na stavební a zahradní prvky jako jsou ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové zábrany či zahradní kompostéry. Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací.

NÁPOJOVÉ KARTONY

patří do žlutého kontejneru na plast, kde se dále dotřiďují ve třídících linkách.

Patří sem: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
Pro správnou volbu ke třídění můžete také použít následující eko značky, které jsou na obalech vyznačeny.
ecoznacky napojove kartony
Rozhodně do žlutých nádob nevkládejte "měkké sáčky", například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Co se z nápojových kartonů vyrábí?

z vytříděných nápojových kartonů se vyrábí buď papír, který má vysokou kvalitu nebo se z nápojových kartonů lisují stavební desky, které slouží jako podlahová krytina nebo i pro stavbu celých domů. Menší rodinný domek vyžaduje přes pět tun těchto desek.

KOVY

patří do šedého kontejneru drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit.

Patří sem: typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Pro správnou volbu ke třídění můžete také použít následující eko značky, které jsou na obalech vyznačeny. 
ecoznacky kovy 

Do těchto nádob nepatří:  plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.  

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

JEDLÉ TUKY A OLEJE

Patří sem:  použité jedlé oleje z domácností (např. fritovací) a ztužené jedlé tuky. Více informací na webu.

Do těchto nádob nepatří: motorový olej a prázdné obaly od olejů a tuků

BIOLOGICKÝ ODPAD

Co a kam patří ve Vrbně pod Pradědem?

ikona souboruCo a kam patří ve Vrbně 2022, obrázek se otevře v novém okně

Jednoduchý návod podle eko značek

jak třídit značky, obrázek se otevře v novém okně

Označení nádob

Podívejte se na videa, jak vypadá cesta vytříděného odpadu v reálném čase

Papír

Plast

Nápojový karton

Sklo

Kovy a textil


Vytvořeno 13.12.2017 9:07:09 - aktualizováno 2.5.2022 8:46:59 | přečteno 1984x | Patrik Locku
load