Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Zveřejňované informace jsou např.:

 • povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • usnesení zastupitelstva města
 • usnesení rady města
 • obecně závazné vyhlášky a nařízení města
 • návrh rozpočtu města na daný kalendářní rok

Informace se zveřejňují zejména těmito způsoby:

 • na internetových stránkách města (www.vrbnopp.cz)
 • na Úřední desce Městského úřadu Vrbno pod Pradědem
 • ve sdělovacích prostředcích zřízených městem (Zpravodaj, Radniční listy)
 • v ostatních veřejných sdělovacích prostředcích

Neposkytují se informace, které obsahují zejména:

 • utajované skutečnosti
 • informace označené za obchodní tajemství
 • informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem
 • skutečnosti vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům
 • nové informace, které vznikají při přípravě rozhodnutí orgánů města
 • informace, která byla předána osobou, již takovou povinnost neukládá

Informace

 • ústní (neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření)
 • umožnění nahlédnutí do spisů (poskytují všechny odbory města), v souladu s právními předpisy
 • písemné (na žádost)

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je dále možno podat


a) Písemně na adresu: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

b) Písemně na e-mail: podatelna@vrbnopp.cz

c) Písemně na: Elektronickou podatelnu

d) Ústní žádost lze podat osobně na adrese Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ve stanovené úřední době, je-li přítomen a nemá-li jiné jednání příslušný zpracovatel žádosti, jinak jen po předchozím ohlášení a dohodě s ním. Telefonická žádost se považuje za žádost ústní a obdobně se vyřizuje. V případě, že nelze ústní žádost bezprostředně vyřídit, je zpracovatel žádosti oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě.

Lhůty pro poskytnutí informace

 • písemné informace se vyřizují ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti,
 • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být lhůta prodloužena až o 10 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; toto rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obsah poskytovaných informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.Vytvořeno 30.5.2008 7:34:08 - aktualizováno 17.6.2008 14:02:21 | přečteno 3452x | Patrik Locku
load