Dnes je 28.9.2022 a svátek má Václav, Den české státnosti

20. Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Městského úřadu Vrbno pod Pradědem provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

Evidence obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Vrbno pod Pradědem
Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo vnitra ČR, MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Matrika

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje 
Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: občané města Vrbno pod Pradědem starší 18 let 
Kategorie příjemců údajů MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Přestupkové řízení

Účel zpracování: řízení o přestupcích 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení 
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem, soudy, Policie ČR, státní zastupitelství
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Personální a mzdová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje 
Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové volebních komisí
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Řízení dle stavebního zákona

Účel zpracování: vedení řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek, zákona č. 184/2006 Sb. a zák.č. 500/2004 Sb.
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: stavebník
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád 

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor

Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku města
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Správa daní a poplatků

Účel zpracování: uzavírání kupních smluv při převodu nemovitostí a smluv, které mají charakter pronájmu nemovitostí nebo ostatních dle NOZ č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: poplatník
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Nemovitý majetek - pozemky a budovy
Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: žadatelé, nájemci a ostatní fyzické a právnické osoby
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Kulturní záležitosti
Účel zpracování: smlouvy o kulturním vystoupení, smlouvy o spolupráci, darovací smlouvy a sponzorství, 
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
Kategorie subjektu údajů: umělecké agentury, zprostředkovatelé a účinkující, dárci a sponzoři, žadatelé a příjemci dotací z rozpočtu města
Kategorie příjemců údajů: MěÚ Vrbno pod Pradědem
Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Webové stránky města

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let. 

Soubory Cookie

Pokud navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme soubory cookie. Více informací se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

Další informace k ochraně osobních údajů naleznete


Vytvořeno 26.1.2017 9:21:24 | přečteno 702x | Patrik Locku
load