Dnes je 30.5.2023 a svátek má Ferdinand

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Městského úřadu ve Vrbně pod Pradědem lze podat odvolání prostřednictvím odboru MěÚ, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

1. poštou na adresu: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem

2. osobně na podatelně Městského úřadu Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem

Ústní odvolání lze podat u příslušného odboru městského úřadu, který rozhodnutí vydal.

Vytvořeno 30.5.2008 7:33:18 - aktualizováno 15.7.2008 11:09:40 | přečteno 3920x | Patrik Locku
load