Dnes je 24.5.2022 a svátek má Jana

Co čeká majitele nemovitostí před připojením na kanalizaci

kanalizace

Vážení občané,

v letošním roce byla započata dlouho plánovaná výstavba kanalizace v částech Mnichova a Železné. Jejím cílem je zlepšení životního prostředí, zlepšení hygienických podmínek a komfortu bydlení.


Z hlediska zákona o vodovodech a kanalizacích novou kanalizační přípojku pořizuje majitel nemovitosti na svůj náklad v celé délce. Kanalizační přípojka zvyšuje hodnotu nemovitosti. Pokud má majitel nemovitosti možnost napojit se na kanalizaci a neučiní tak, může mu být tato povinnost uložena. Kromě toho vodoprávní úřad může přezkoumat odebrané množství pitné vody (na základě faktury za pitnou vodou) s odvozem splaškových vod (také na základě předložených faktur).


Co nyní čeká každého majitele nemovitosti, který se chce na kanalizaci napojit?

Je to především zpracování projektu technického řešení napojení na kanalizaci.

Se snahou vyjít vstříc všem občanům, kteří se nyní budou chtít na kanalizaci napojit, nabízí město Vrbno pod Pradědem zpracování projektu a vyřízení územního souhlasu nebo územního rozhodnutí včetně stanovisek dotčených orgánů bezplatně. Proto vás v této záležitosti postupně navštíví pracovníci firmy AQUAstop,v.o.s. Již nyní je možno kontaktovat projektanta na č.tel. 775630159.


Projektant kromě návrhu trasy a výškového uspořádání přípojky na základě vaší plné moci vyřizuje také souhlas se vstupem na veřejné pozemky.

Náklady na výstavbu přípojky je možno předpokládat v rozmezí 500 – 1000,- Kč/m.

Výstavba přípojky může navazovat na stavbu hlavních stok, přičemž vlastní napojení na hlavní kanalizaci může být provedeno až po provedení úspěšné zkoušky vodotěsnosti hlavních stok a jejich převzetí investorem.

Přípojka by měla být dokončena nejpozději do konce června roku 2012, kdy budou zahájeny práce na konečných úpravách komunikací. Při realizaci je možné využít provedených vytyčení podzemních vedení pro hlavní stoku. Upozorňujeme zároveň, že po dobu 5 let nebude možné do opravených komunikací zasahovat.


Věříme, že se s využitím naší nabídky pomoci při vyřizování všech dokumentů, jak vyplývá ze zákonů a souvisejících předpisů, podaří zmenšit Vaše starosti a také náklady spojené s vyřizováním úředních záležitostí. 


 

Informaci podává:

za město Vrbno pod Pradědem  - Ing. Helena Kudelová, starostka

za firmu AQUAstop, v.o.s. - Zbyněk Sokol, společník


Ve Vrbně pod Pradědem duben 2011


 

MAPA: ikona souborukanalizace 37. týden

Vytvořeno 29.4.2011 9:53:56 | přečteno 5301x | Jitka Musilová
load