Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba
  • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem
  • Město Vrbno pod Pradědem je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti
  • Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji činí a komu je určena

Informace poskytují všechny odbory městského úřadu

  • ústní (neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření)
  • umožnění nahlédnutí do spisů (poskytují všechny odbory města), v souladu s právními předpisy
  • písemné (na žádost)

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je dále možno podat


a) Písemně na adresu: Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

b) Písemně na e-mail: podatelna@vrbnopp.cz

c) Písemně na: Elektronickou podatelnu

d) Ústní žádost lze podat osobně na adrese Městský úřad Vrbno pod Pradědem, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ve stanovené úřední době, je-li přítomen a nemá-li jiné jednání příslušný zpracovatel žádosti, jinak jen po předchozím ohlášení a dohodě s ním. Telefonická žádost se považuje za žádost ústní a obdobně se vyřizuje. V případě, že nelze ústní žádost bezprostředně vyřídit, je zpracovatel žádosti oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě.

Lhůty pro poskytnutí informace

  • písemné informace se vyřizují ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti,
  • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být lhůta prodloužena až o 10 dnů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; toto rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na dotazy dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím


Vytvořeno 23.1.2017 14:25:09 | přečteno 609x | Patrik Locku
load