Dnes je 24.3.2023 a svátek má Gabriel

Aktuální formy podpory zaměstnanosti ve městě

Vykonáváním veřejně prospěšných prací (VPP) nebo veřejné služby (VS) si nezaměstnaní nebo lidé s nízkými příjmy mohou přilepšit. Za VPP dostávají mzdu, výkon VS zabraňuje jejich sociální izolaci a udržuje výši příspěvku na živobytí. Většinou je zaměstnávají obce, pro které jsou užitečnou pracovní silou především při udržování čistoty a pořádku v obci.

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti, které po dohodě s úřadem práce vytváří zaměstnavatel. Spočívají v činnostech ve prospěch obce, státu nebo jiné veřejně prospěšné instituce. Jejich cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadů práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na tyto pracovní příležitosti poskytuje příspěvky. Snižuje se tak nezaměstnanost, zvyšují se příjmy uchazečů o zaměstnání a zvyšuje se i jejich šance najít nové uplatnění na trhu práce, protože jsou aktivní.

V současné době zaměstnávají na VPP:

Město Vrbno pod Pradědem - 8 pracovníků
Technické služby Vrbno s.r.o. - 10 pracovníků
Středisko kultury a vzdělávání Vrbno pod Pradědem, přísp. organizace - 1 pracovníka

Veřejná služba představuje podle zákona o pomoci v hmotné nouzi pomoc obcím v záležitostech, které jsou v jejich zájmu. Jedná se mimo jiné o zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství či pomoc v oblastech kulturního rozvoje a sociální péče. Za výkon veřejné služby pracovníci nedostávají mzdu.

Pro lidi v hmotné nouzi je výkon veřejné služby příležitostí, jak získat a rozvíjet nové sociální a pracovní dovednosti a zvýšit svoje šance pro uplatnění na trhu práce. Má vliv také na výši příspěvku na živobytí u lidí, kteří ho pobírají déle než 6 měsíců. Nedochází u nich k poklesu této dávky na existenční minimum. Pro obce veřejná služba představuje především bezplatnou pracovní sílu.

Od ledna 2010 eviduje Město Vrbno pod Pradědem 45 pracovníků veřejné služby.

Zcela jinou aktivitou, která s VPP a VS nesouvisí, jsou obecně prospěšné práce (OPP). Ty sice také představují práci pro obce, státní zařízení a neziskové organizace, jsou ale především alternativním trestem, tj. trestem napojeným s odnětím svobody.

V současné době vykonává OPP 1 pracovník v Domově pro seniory Vrbno a 2 pracovníci u Technických služeb Vrbno s.r.o.

Vytvořeno 28.5.2010 10:12:05 | přečteno 2175x | Jitka Musilová
load