Odbor výstavby a životního prostředí


Jak město nakládalo s odpady v roce 2019

Popelnice, autor: Locku
8.7.2020 13:38:17 | přečteno 152x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Povinnosti podnikatelů při nakládání s odpady

Popelnice, autor: Locku

Pro podnikatele působící na území města Vrbna pod Pradědem platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele a „chataře“. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako fyzická osoba s trvalým bydlištěm ve městě. 

10.9.2019 7:28:57 | přečteno 373x | Patrik Locku | Celý článek
 

Seznam a územní působnost subjektů technické infrastruktury ve spr. obvodu stavebního úřadu Vrbno

Radnice, autor: Petr Čuj

Seznam a územní působnost vyjadřujících se subjektů technické infrastruktury je k dispozici v tabulce níže. Tabulka je rozdělena podle obcí a jednotlivých katastrálních území ve správním obvodu stavebního úřadu Vrbno pod Pradědem (odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Vrbno pod Pradědem). Jedná se o obce Karlova Studánka, Karlovice, Ludvíkov, Široká Niva a Vrbno pod Pradědem - celkem 11 katastrálních území.

Vyjádření vlastníků či správců k existenci sítí technické infrastruktury potřebují stavebníci nebo projektanti pro rozhodování a vyjadřování stavebního úřadu podle stavebního zákona.
25.1.2019 11:11:25 | přečteno 362x | Patrik Locku | Celý článek
 

Seznam zeměměřičských inženýrů

Radnice, autor: Petr Čuj

Seznam všech úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů je k dispozici na internetových stránkách ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální).

25.1.2019 11:05:15 | přečteno 321x | Patrik Locku | Celý článek
 

Seznam autorizovaných inženýrů a techniků

Radnice, autor: Petr Čuj

Databáze autorizovaných inženýrů a techniků je k dispozici na internetových stránkách ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

15.6.2018 13:05:31 | přečteno 1068x | Patrik Locku | Celý článek
 

Závazná stanoviska a informace k územnímu plánu žádejte na MěÚ v Bruntále

GObec

Od 1.1.2018, kdy nabyla účinnosti novela stavebního zákona, se stává Odbor výstavby a územního plánování MěÚ v Bruntále příslušným k vydávání závazných stanovisek (dotčený orgán) a poskytování informací o souladu stavebních záměrů s územním plánem pro správní obvod zdejšího stavebního úřadu – tj. Karlova Studánka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Široká Niva(mimo záměry uvedené v § 103 odst. 1 stavebního zákona -závazné stanovisko se nevydává a § 111/1a stavebního zákona). 

8.3.2018 7:34:44 | přečteno 370x | Patrik Locku | Celý článek
 

Stavební úřad informuje o změně zákonů

nám. Sv. Michala č. p. 509. – 515.

Místně příslušný stavební úřad, se sídlem na Městském úřadě ve Vrbně pod Pradědem informuje stavebníky, že s účinností od 1. ledna 2018 došlo k novele stavebního zákona. 

15.2.2018 12:46:35 | přečteno 648x | Patrik Locku | Celý článek
 

Výdej čísel popisných a evidenčních

prostor u okružní křižovatky, autor: Stanislav Juga

Vlastníci nemovitostí, jimž bylo v minulých letech přiděleno číslo popisné či evidenční, si mohou na MěÚ Vrbno p. P. vyzvednout tabulku pro označení budovy. Pokud dosud nemáte Vaši nemovitost označenu, anebo je stávající tabulka ve špatném stavu, je možnost si ji přijít vyzvednout v úředních dnech do kanceláře č. 114. Zveřejňujeme soupis tabulek k vyzvednutí.

31.5.2017 11:28:15 - aktualizováno 4.2.2019 9:42:06 | přečteno 627x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Číslo popisné má svůj význam

zástavba Vrbno, autor: Ladislav Olejníček

Stává se, že záchranáři marně hledají konkrétní adresu, na kterou spěchají pomoci člověku v ohrožení života. Důvod může být překvapivý: objekt je zrovna v rekonstrukci a po její dobu majitel neumístil na náhradní místo  tabulku s číslem popisným. Ani navigace nemusí každé místo spolehlivě najít.

28.2.2017 14:11:46 | přečteno 1105x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Kde získat informace k existenci sítí?

Odbor výstavby a životního prostředí informuje stavebníky o možnosti získání vyjádření k existenci technické infrastruktury. 

27.1.2017 14:23:11 | přečteno 779x | amachac | Celý článek
 
Vytvořeno 24.2.2016 10:30:55 | přečteno 2203x | Patrik Locku
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Nádražní 389
793 26  Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457
DIČ: CZ00296457

tel.: 554 795 111
fax: 554 751 610
podatelna@vrbnopp.cz
datová schránka: znnbahx

Napište nám

Další kontakty

Vyhlášky, nařízení a poplatky

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí, středa
7:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek
(dle telefonické domluvy)
7:00 - 11:30, 12:30 - 14:30 

Další úřední hodiny

QR Vrbno pod Pradědem
TOPlist
load