Dnes je 10.8.2022 a svátek má Vavřinec

Jak hlasovat ve volbách

Volby

Volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 13. dubna 2022, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2022 Sb. Sbírka zákonů byla rozeslána dne 13. dubna 2022.

Volby do zastupitelstev obcí a senátu se konají v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo voleb do senátu se koná v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Do zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem je voleno 17 členů.


Hlasovací lístky budou občanům doručeny nejpozději 20. září 2022 do domovních schránek. Žádáme všechny občany, aby měli řádně označeny domovní schránky.

Způsob hlasování dle § 34 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 31 odst. 3).

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise.

(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Způsob hlasování dle § 68 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákon (Senát)

Hlasování

V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Voličské průkazy

Pro volby do zastupitelstev obcí se NEVYDÁVAJÍ voličské průkazy.

Pro volby do 1/3 senátu můžete pořádat o vydání voličského průkazu, bližší informace najdete na webu města Volby do zastupitelstev obcí 2022 a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Za správnost: Martina SAKALOVÁ


Vytvořeno 3.8.2022 15:45:48 | přečteno 228x | Patrik Locku
load