Dnes je 28.9.2023 a svátek má Václav, Den české státnosti

Volby do zastupitelstev obcí 2018

výsledky voleb naleznete na webu ČSÚ www.volby.cz
volit jste mohli v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října od 8.00 do 14.00 hodin. 

Kontakty na pracovníky Městského úřadu Vrbno pod Pradědem

Níže uvedení pracovníci zodpovídají za organizačně technické zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí pro město Vrbno pod Pradědem a okolní obce Karlova Studánka, Ludvíkov, Karlovice a Široká Niva.
Úřední hodiny

Pracovník pověřeného obecního úřadu s osvědčením Kancelář Telefon E-mail 
Martina Sakalová
Odborný zaměstnanec odd. voleb

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí
na úseku voleb č. 7/2016 ze dne 21.4.2016 
 Přízemí budovy
č. dveří 106
 554 795 129 martina.sakalova@vrbnopp.cz
Mgr. Dana Tománková
Vedoucí odboru vnitřních věcí - pověřena vedením
odboru

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí
na úseku voleb č. 1/2009 ze dne 06.03.2009 

 
 Přízemí budovy
č. dveří 105
 554 795 132
605 268 770
 dana.tomankova@vrbnopp.cz

Informace pro občany

Seznam voličů

Stálý seznam voličů vede město Vrbno pod Pradědem pro voliče, kteří jsou ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit u pracovnice ohlašovny (v kanc. č. 105, přízemí), zda je zapsán ve stálém seznamu voličů i jeho dodatku.

Hlasovat na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí nelze!!!

Informace pro občany - Státní občané České republiky

Právo volit do zastupitelstev obcí má státní občan České republiky, alespoň ve druhý den voleb (tj. 06.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v tomto městě přihlášen k trvalému pobytu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o tuto formu volby mohou občané na telefonech: 554 795 129, 605 268 770 (pí Sakalová), 554 795 136 (Mgr. Tománková) nebo 554 795 101, 739 467 131 (Ing. Adámek).

Informace pro občany- Cizinci

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb (tj. 06.10.2018) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva.

Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat na Městském úřadě, Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, odbor vnitřních věcí, přízemí budovy, kanc. č. 105, a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

ikona souboruTiskopis žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Žádost může být podána písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič – občan jiného státu EU – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem nemůže!

Překážkami výkonu volebního práva jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
  • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem

Právní předpisy

Odkazy

Další informace na elektronické úřední desce

Interaktivní mapa k volbám

Mapa volební okrsky, obrázek se otevře v novém okně

Související články

Jak správně hlasovat ve volbách?
Vytvořeno 2.5.2018 16:53:00 - aktualizováno 26.9.2018 15:42:25 | přečteno 1573x | Patrik Locku
load