Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Volby do Evropského parlamentu

volby do Evropského parlamentu proběhly v pátek 24. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin. 

Výsledky voleb

Kontakty na pracovníky Městského úřadu Vrbno pod Pradědem

Níže uvedení pracovníci zodpovídají za organizačně technické zabezpečení voleb do Evropského parlamentu pro Vrbno pod Pradědem a okolní obce Karlova Studánka, Ludvíkov, Karlovice a Široká Niva.
Úřední hodiny

Pracovník pověřeného obecního úřadu s osvědčením Kancelář Telefon E-mail 
Martina Sakalová
Odborný zaměstnanec odd. voleb

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí
na úseku voleb č. 7/2016 ze dne 21.4.2016 
 Přízemí budovy
č. dveří 106
 554 795 129 martina.sakalova@vrbnopp.cz
Mgr. Dana Tománková
evidence obyvatel, seznamy voličů

Osvědčení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě o vykonané zkoušce potřebných znalostí
na úseku voleb č. 1/2009 ze dne 06.03.2009 

 
 Přízemí budovy
č. dveří 105
 554 795 128

 dana.tomankova@vrbnopp.cz

Právní předpisy

  • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.
  • Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb., vyhlášky č. 63/2014 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.

Odkazy

Další informace na elektronické úřední desce

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Žádost o voličský průkaz lze podat

u občanů s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech takto:

  • osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů (tj. do 22. května 2019 do 16:00 hodin), a to u paní Mgr. Dany Tománkové, kancelář č. dveří 105, přízemí budovy. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
  • písemným podáním v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručeném na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 17. května 2019) na adresu Městský úřad, odbor vnitřních věcí, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
  • podáním učiněným v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručené nejpozději do 7 dnů před konáním voleb tj. do 17. května 2019 (nestačí pouhý email).
Městský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15tý den přede dnem (tj. 9. května 2019), a to osobně do rukou voliče nebo osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem (jedná se pouze o plnou moc k převzetí voličského průkazu) anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny 
  • 17.01.2019 - začátek podávání žádostí
  • 17.05.2019 - konec lhůta pro podání písemné žádosti
  • 22.05.2019 - v 16:00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti
Žádosti ke stažení

Interaktivní mapa k volbám

Mapa volební okrsky, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 21.1.2019 16:31:42 - aktualizováno 12.4.2019 10:16:00 | přečteno 607x | Patrik Locku
load