Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Volba prezidenta republiky

se konala v prvním kole dne 12. a 13. ledna a ve druhém kole ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Výsledky naleznete na stránkách ČSÚ

Výsledky voleb v mapě

Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbě

Kontaktní osoby na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem

Informace k podání žádosti o vydání voličského průkazu

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost o voličský průkaz lze podat

u občanů s trvalým pobytem ve Vrbně pod Pradědem a jeho místních částech takto:
  • osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů nebo zvláštního seznamu voličů (tj. do 10.01.2018 do 16:00 hodin - v případě II. kola konání volby do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin), a to u paní Mgr. Dany Tománkové, kancelář č. dveří 105, přízemí budovy. Při podání žádosti je žadatel povinen prokázat pověřenému zaměstnanci svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
  • písemným podáním v listinné podobě - opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) doručeném na MěÚ ve Vrbně pod Pradědem nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 05.01.2018 - v případě II. kola konání volby do 19. ledna 2018) na adresu Městský úřad, odbor vnitřních věcí, Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
  • podáním učiněným v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručené nejpozději do 7 dnů před konáním voleb (tj. do 05.01.2018 - v případě II. kola konání volby do 19. ledna 2018).
Městský úřad může voličský průkaz vydat nejdříve 15tý den přede dnem (tj. 28.12.2017), a to osobně do rukou voliče nebo osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem (jedná se pouze o plnou moc k převzetí voličského průkazu) anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Termíny 

  • 28.08.2017 - začátek podávání žádostí
  • 05.01.2018 - konec lhůta pro podání písemné žádosti I. kolo
  • 10.01.2018 - v 16:00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti I. kolo
  • 19.01.2018 - konec lhůty pro podání písemné žádosti II. kolo
  • 24.01.2018 - v 16.00 hodin - konec lhůty pro osobní podání žádosti II. kolo

Dokumenty 

Interaktivní mapa

Mapa volební okrsky, obrázek se otevře v novém okně
Mapa se zobrazí po kliknutí na obrázek. Legendu v mapě zobrazíte po kliknutí na šipky ">>" v pravé části okna. 

Dotazy:

Lze volit mimo volební místnost?

Ano. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o tuto formu volby mohou občané na telefonech: 554 795 129, 605 268 770 (pí Sakalová), 554 795 136 (Mgr. Tománková) nebo 554 795 101, 739 467 131 (Ing. Adámek)

Vytvořeno 2.11.2017 8:53:40 - aktualizováno 15.1.2018 10:31:08 | přečteno 811x | Patrik Locku
load