Dnes je 10.6.2023 a svátek má Gita

Plán sociálního začleňování Vrbenska 2022 - 2027

B134 Vrbno

Spolupráce Vrbna pod Pradědem a Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování (dříve Agentura pro sociální začleňování) byla zahájena již v roce 2014. V roce 2015 Vrbno pod Pradědem přistoupilo ke spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a spolupráci navázaly i obce Karlovice, Ludvíkov, Karlova Studánka a Široká Niva.

Spolupráce byla rozšířena na mikroregion Vrbensko. V říjnu 2015 byl schválen Strategický plán sociálního začleňování na léta 2015–2018, který se zaměřoval na oblasti zaměstnanosti, sociálních služeb, prevence a volného času (prevence kriminality), bydlení a vzdělávání, na nějž navázal Tematický akční plán, který se zaměřoval na oblast dluhové problematiky a zaměstnanosti na Vrbensku v letech 2019–2022 a následně vznikl Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020-2022. Strategický plán sociálního začleňování Vrbenska 2020- 2022 pozbývá platnosti dnem schválení návazného strategického dokumentu Plánu sociálního začleňování Vrbenska na období 2022–2027.

Na základě podepsaných memorand o spolupráci vzniklo tzv. Lokální partnerství, které je základní platformou spolupráce mezi mikroregionem Vrbenska a Agenturou. Na základě definovaných problémů vznikly pracovní skupiny, které se zaměřovaly na oblast bydlení, zaměstnanosti, sociálních služeb, prevence a vzdělávání.

Ke konci roku 2021 se zástupci mikroregionu Vrbenska dohodli na další spolupráci a přistoupení ke Koordinovanému  přístupu k sociálnímu vyloučení  2021+  (dále jen KPSV+)  s Agenturou. Součástí nových memorand o spolupráci jsou popisy spolupráce v oblasti sociálního začleňování, které mimo jiné definuje tematické zaměření spolupráce a podobu strategických dokumentů.

Na základě vzájemné dohody ukotvené v popisu spolupráce v oblasti sociálního začleňování vznikl tento strategický dokument.

Město Vrbno pod Pradědem Plán sociálního začleňování Vrbenska 2022-2027 schválilo na zasedání Zastupitelstva města Vrbna pod Pradědem dne 7. prosince 2022 pod usnesením č. 0061/ZM/02/2022.


Vytvořeno 21.2.2023 11:12:23 | přečteno 852x | Patrik Locku
load