Dnes je 27.9.2022 a svátek má Jonáš

Rada města

Je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Vrbna pod Pradědem má 7 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Schůze rady města jsou neveřejné, kromě členů rady města se jich účastní také tajemník Městského úřadu Vrbna pod Pradědem, který má hlas poradní. Usnesení Rady města Vrbna pod Pradědem je zveřejněno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách města.

Složení Rady města Vrbna pod Pradědem 2018 - 2022

Titul, Jméno a Příjmení, Navrhující strana-zkratka, Politická příslušnost.
  • Mgr. Zdeněk Bártek (ČSSD - BEZPP)
  • Josef Dudík (SNK ED - BEZPP)
  • Petr Kopínec (ANO 2011 - ANO 2011)
  • Květa Kubíčková (ANO 2011 - ANO 2011)
  • Ing. Petr Obrusník (NK - BEZPP)
  • Ing. Iveta Pešatová (SNK ED - BEZPP)
  • Mgr. Jan Vavřík (ANO 2011 - BEZPP)

Rozdělení mandátů

Dokumenty a přístupy:

load