Dnes je 27.9.2023 a svátek má Jonáš

Rada města

Je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Její členové jsou voleni zastupitelstvem. Rada města Vrbna pod Pradědem má 5 členů a schází se zpravidla 1x za 3 týdny. Schůze rady města jsou neveřejné, kromě členů rady města se jich účastní také tajemník Městského úřadu Vrbna pod Pradědem, který má hlas poradní. Usnesení Rady města Vrbna pod Pradědem je zveřejněno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Vrbno pod Pradědem a také na oficiálních stránkách města.

Složení Rady města Vrbna pod Pradědem 2022 - 2026

Titul, Jméno a Příjmení, Navrhující strana-zkratka, Politická příslušnost.

  • Bc. Ondřej Chalupa (ČSSD - BEZPP)
  • Petr Kopínec (ANO - ANO)
  • Ing. Pavla Müllerová (ANO - ANO)
  • Ing. Iveta Pešatová (SNK ED - BEZPP)
  • Martin Pleva (ANO - ANO)

Dokumenty a přístupy:

load