Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Odvedení extravilánových vod z lokality určené pro výstavbu rodinných domů Pod Bělidlem

Záměrem předloženého projektu situovaného v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů, je výstavba hráze s retenční nádrží a svodných průlehů k zachycení a neškodnému odvedení přitékajících povrchových a všech dešťových vod z dílčího povodí zájmového území do stávající odtokové sítě Města Vrbno pod Pradědem.

Náklady projektu

  • předpokládané náklady 4.250.000 Kč

Další podrobnosti k záměru

Projekt

ikona souboruSeznam příloh

ikona souboruA Průvodní zprávaikona souboruInformace o stavbou dotčených pozemcích
ikona souboruB Souhrnná tecnická zpráva
Situace stavby - ikona souboruC1 Situace orientačníikona souboruC2 Situace katastrálníikona souboruC3 Situace záboru pozemku
Souřadnice vytyčení stavby - ikona souboruSO1, SO2 Staničení a obloukyikona souboruSO1, SO2 Výpis bodů trasy podle staničeníikona souboruSO1, SO2 Výpis úseků trasyikona souboruSO3 Souřadnice vytýčení stavby
Zásady organizace výstavby - ikona souboruE1 Zásady organizace výstavbyikona souboruE2 SItuace ZOV

Dokumentace objektů - ikona souboruF1 Technická zpráva
ikona souboruF21 SO1,SO2, SO3 Celková situace úpravy
ikona souboruF22 SO1 Podélný řez hrází a příčné řezy nádrže
ikona souboruF23 SO2 Podélný profil svodný průleh SP1 SP2
ikona souboruF24 SO2 Podélný profil svodný průleh SP3 SP4
ikona souboruF25 SO2 Podélný profil vsakovací příkop VP1
ikona souboruF26 SO1 Příčné řezy těleso hráze
ikona souboruF27 SO2 Příčné řezy svodný průleh SP1
ikona souboruF28 SO2 Příčné řezy svodný průleh SP2
ikona souboruF29 SO2 Příčné řezy svodný průleh SP3
ikona souboruF210 SO2 Příčné řezy svodný průleh SP4
ikona souboruF211 SO3 Půdorys rekonstrukce kanalizace DN300
ikona souboruF212 SO3 Podélný profil rekonstrukce kanalizace DN300
ikona souboruF216 SO1 Vzorový příčný řez těleso hráze
ikona souboruF217 SO1 Vzorový výkres bezpečnostní přepad
ikona souboruF218 SO1 Vzorový řez výpustní objekt
ikona souboruF219 SO1 Vzorový výkres lávky;
ikona souboruF220 SO2 Vzorový řez svodný průleh SP1 SP4 a VP1
ikona souboruF221 SO3 Vzorový řez uložení potrubí DN300;

Rozpočet

ikona souboru1 Krycí list rozpočtuikona souboru1 Souhrnný list
ikona souboruSO1 Hráz s retenční nádrží (Krycí list rozpočtu)ikona souboruSO1 Hráz s retenční nádrží (Rekapitulace rozpočtu)ikona souboruSO1 Hráz s retenční nádrží (Rozpočet)
ikona souboruSO2 Svodné průlehy SP1 SP4 a vsakovací příkop VP1 (Krycí list rozpočtu);ikona souboruSO2 Svodné průlehy SP1 SP4 a vsakovací příkop VP1 (Rekapitulace rozpočtu)ikona souboruSO2 Svodné průlehy SP1 SP4 a vsakovací příkop VP1 (Rozpočet)
ikona souboruSO3 Rekonstrukce kanalizace DN300 (Krycí list rozpočtu)ikona souboruSO3 Rekonstrukce kanalizace DN300 (Rekapitulace rozpočtu)ikona souboruSO3 Rekonstrukce kanalizace DN300 (Rozpočet)

Vytvořeno 16.9.2013 15:24:50 | přečteno 2786x | Jitka Musilová
load