Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Zrušené projekty


Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského

V prosinci 2020 město podalo žádost o dotaci z MMR ČR, v rámci které bychom chtěli opravit místní komunikaci Myslivecká v délce 600 m, o celkové ploše 4 240 m2, která vede hustě obydlenou zástavbou (panelové, bytové i rodinné domy). Dále komunikaci Komenského v délce 188 a o celkové ploše 740 m2, která vede kolem školní družiny a školy. Bude použita technologie recyklace za studena s následnou pokládkou dvou živičných vrstev. Niveleta vozovky bude respektovat stávající stav, šířkové uspořádání zůstává beze změn.


18.1.2021 16:19:58 | přečteno 225x | Patrik Locku | Celý článek
 

Centrum města

Návrh budoucí podoby náměstí v blízkosti okružní křižovatky ve Vrbně pod Pradědem představili 25. října 2016 při veřejném projednání ve Střeše Ing. František Zajíček (na snímku) a výtvarník Luboš Dostál. Veřejnost měla příležitost vyjádřit se k návrhu a ptát se na vše, co ji zajímá.

26.10.2016 13:30:59 | přečteno 1552x | Mgr. Alena Kiedroňová | Celý článek
 

Park Mnichov

Záměrem je vybudování parku v Mnichově, tzv. Mnichovská náves. Dle kvalifikovaného odhadu by částka za úpravy parku byla ve výši 1,5 mi. Kč vč. DPH (odvodnění, drenáž, zemní práce, chodníky, kaskády). V první fázi byly vykáceny stromy a bylo provedeno odvodnění dané lokality.


31.3.2017 10:11:06 - aktualizováno 15.8.2018 9:54:31 | přečteno 1327x | Patrik Locku | Celý článek
 

Město pro lidi - obnova veřejného prostranství na náměstí Sv. Michala

Město zde představuje koncepci proměny nám. Sv. Michala, kterou navrhl Ing. Zajíček v projektu pod názvem "Město pro lidi - obnova veřejného prostranství na náměstí Sv. Michala".  

8.8.2008 8:02:49 - aktualizováno 19.8.2008 9:35:34 | přečteno 374733x | Patrik Locku | Celý článek
 

Odvedení extravilánových vod z lokality určené pro výstavbu rodinných domů Pod Bělidlem

Záměrem předloženého projektu situovaného v lokalitě určené pro výstavbu rodinných domů, je výstavba hráze s retenční nádrží a svodných průlehů k zachycení a neškodnému odvedení přitékajících povrchových a všech dešťových vod z dílčího povodí zájmového území do stávající odtokové sítě Města Vrbno pod Pradědem.

16.9.2013 15:24:50 | přečteno 2800x | Jitka Musilová | Celý článek
 
Vytvořeno 31.1.2017 13:56:30 | přečteno 2310x | Patrik Locku
load