Dnes je 28.3.2023 a svátek má Soňa

Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku

Projekt se zaměřuje na snižování sociálního vyloučení na Vrbensku. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006119

Realizací aktivit v oblasti prevence ztráty bydlení, zaměstnanosti a multidisciplinárního přístupu k řešení rizikových situací účastníků chceme rozvíjet kompetence osob z cílové skupiny, které jsou nezbytné pro úspěšné zapojení na trh práce a do běžného života mimo sociální vyloučení.

Projekt snižování sociálního vyloučení na Vrbensku běžel celkem 3 roky. První účastníci projektu nastoupili do programů zaměstnanosti a prevence ztráty bydlení v červnu 2017. Za období trvání projektu absolvovaly projekt osoby doporučené z Úřadu práce a dále osoby, které byly ohrožené ztrátou bydlení.

Programem Zaměstnanost prošlo 66 osob. Tréninková pracovní místa absolvovalo 48 osob. V rámci šesti skupin, se s účastníky intenzivně pracovalo nejdříve na motivaci, aktivizaci a vzdělání a poté 73 % nastoupilo na tréninková pracovní místa.

U některých účastníků nebylo zaměstnání úplně žádoucí vzhledem k dlouhodobé neschopnosti hospodaření s penězi, i když prošli vzděláním finanční gramotnosti. Většina účastníků byla také dlouhodobě nezaměstnaná a je velikým úspěchem, že si dokázali vytvořit pracovní návyky a někteří pokračovali v práci i po skončení jejich účasti v projektu nebo si našli zaměstnání v průběhu vzdělávaní.  Se spoustou klientů byla poradkyně v kontaktu i po skončení TP, někteří vyhledávali její pomoc při dalším zaměstnání, či chodili s různými dokumenty, kterým třeba nerozuměli, aby se poradili.

Z 66 klientů dále pokračovalo v nějaké formě práce 27 klientů, tj. 41 % klientů.

Také se podařilo za celé období oslovit širokou škálu poskytovatelů tréninkových míst. Byly s nimi uzavřeny dohody a účastníci měli široké spektrum výběru TP. Celkem bylo za období trvání projektu podepsáno s poskytovateli 22 dohod.

Programem Prevence ztráty bydlení prošlo ke dni 30. 4. 2020 81 osob.

Z těchto 81 osob bylo:

 • 15 reálně ohrožených ztrátou bydlení
 • 8 neztratilo díky programu bydlení
 • 4 našli bydlení, které předtím neměli
 • 4 začali splácet dluhy, které měli
 • 12 našlo zaměstnání, které předtím neměli
 • 4 byli kombinací (neztratili bydlení, splácejí, našli práci)
 • ostatním 34 byla poskytnuta individuální konzultace
Někteří účastníci využívali individuálních konzultací a porad po celé období trvání projektu. Obraceli se k poradci s pomocí vyplňování a zasílání různých formulářů, žádali o pomoc při telefonických konzultacích a vyřizování na úřadech.

Přehled financování

 • celkové způsobilé výdaje 5.309.991,11 Kč
 • dotace 95 % 5.044.491,54 Kč
 • vlastní zdroje 265.499,57 Kč

Realizace projektu

 • termín zahájení 1.5.2017
 • termín ukončení 30.4.2020
Za předložené informace zodpovídá: Projektový manažer

EU ESF OP Zaměstnanost Vytvořeno 30.3.2017 8:36:33 - aktualizováno 7.1.2020 18:44:22 | přečteno 937x | Patrik Locku
load