Dnes je 28.9.2023 a svátek má Václav, Den české státnosti

Skatepark Vrbno pod Pradědem

Projekt na výstavbu skateparku ve Vrbně pod Pradědem vznikl nejdříve jako investiční akce města. Později bylo zpětně požádáno o získání dotace z fondů EU a město následně úspěšně dotaci získalo v roce 2015. Nový skatepark byl pro mládež a návštěvníky města zbudován v zastavěné místní části města Železná. Nachází se severně od řeky Střední Opavy. 

Náklady projektu

  • celkové způsobilé výdaje 4.233.483,73 Kč
  • dotace z Regionálního operačního programu (100%) 4.233.483,73 Kč

O projektu

Skatepark se nachází na pozemku města o velikosti 8570 m2, který slouží jako neupravené příležitostní sportoviště pro širokou veřejnost. Dotčený pozemek byl před zahájením stavby v katastru nemovitostí veden jako orná půda se způsobem ochrany zemědělským půdním fondem. Rovněž se jedná o rozsáhlé chráněné území. Stavbou skateparku proto nebyly dotčeny veřejné komunikace, ani veřejná zeleň.

Údaje o stavbě

Jedná se o novostavbu celobetonového skateparku neboli povrchovou sportovní překážku ve volném prostoru, která neobsahuje žádné obytné ani pobytové místnosti. Skatepark je navržen na ploše 1105 m2 z toho 880 m2 je betonové plochy a 225 m2 středového zásypu zeminou, který byl zpětně zatravněn, popř mohl být osázen nízkými keři. Park je rozdělen na tři hlavní výškové úrovně a doplněn skateovými překážkami a raily. Stavba skateparku je navržena jako stavba trvalého charakteru. Zóna je určená k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítalo, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem. Stavba neobsahuje obytné ani pobytové místnosti ani jiný uzavřený prostor, tudíž ochranu proti radonu nebyla potřeba navrhovat. Stavba Skateparku byla navržena a provedena tak, aby při sportovním využití pro které je určena splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Samotná výstavba skateparku byla provedena jako jedna etapa.

Nákresy

ikona souboruC 1 Situace širších vztahůikona souboruC 2 Celková situace stavbyikona souboruD 1 Půdorys skateparkuikona souboruD 3 Vizualizace skateparku 1ikona souboruD 4 Vizualizace skateparku 2ikona souboruD 5 Axonometrie s popisem překážek

Petice na vybudování nového skateparku:  Seznam osob 
Petice proti vybudování nového skateparku:  ikona souboruSeznam osob

Kapacity

  • celková plocha pozemku č.154 činí 8570 m2
  • celková plocha skateparku 1105 m2
  • celková betonová plocha skateparku 880 m2

Orientační náklady stavby byly 4 mil. Kč.

Momentální kapacitu parku je nutno zohlednit bezpečtností provozu, za kterou zodpovídá provozovatel parku v souladu s provozním řádem.Skatepark stavba

Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
Stavba skateparku

Stavba skateparku

 
 
Vytvořeno 4.7.2013 9:29:30 | přečteno 7180x | Jitka Musilová
load