Dnes je 21.9.2023 a svátek má Matouš

Revitalizace městské zeleně

Projekt řeší sadové úpravy ve čtyřech lokalitách ve městě. Jedná se o hřbitov ve Vrbně pod Pradědem, hřbitov v Mnichově, zahradu MŠ Ve Svahu a MŠ Jesenická. Jednotlivé lokality jsou přístupné veřejnosti. Bylo potřeba provést inventarizaci zeleně a navrhnout vhodná opatření pro ošetření dřevin stávajících a výsadbu nových.

Hlavní cíl projektu:

Zkvalitnění veřejných prostranství, která přispějí ke zlepšení životního prostředí obyvatel.

Specifický cíl projektu:
Revitalizace městské zeleně na veřejně přístupných prostranstvích.

Náklady projektu

  • celkové náklady 1.005.503 Kč
  • dotace OPŽP 754.127 Kč
  • dotace MSK 125.650 Kč
  • vlastní zdroje 125.726 Kč

Revitalizace městské zeleně

Lokality: MŠ Jesenická, MŠ Ve Svahu, hřbitov ve Vrbně p. P., hřbitov v Mnichově

Lokality jsou v současné době udržovány dle naléhavosti.
Z tohoto důvodu byla firmou  Ing. Jiří Kovařík, autorizovaný zahradní architekt, Rožnov pod Radhoštěm provedena v roce 2010 inventarizace stávající zeleně a navržena výsadba nových stromů, keřů a trvalek.
Žádost o poskytnutí dotace na sadové úpravy byla předložena do Operačního programu životního prostředí  v červenci 2011 a schválena v dubnu 2012.

MŠ Ve Svahu

V řešeném území se nachází málo hodnotných dřevin (většinou bříza bradavičnatá a smrk ztepilý a pichlavý). Jedná se většinou o dřeviny ve věku 10ti až 30ti let, zčásti dosazované koncepčně, zčásti spontánně až živelně. Některé z těchto stromů jsou ve velmi špatném zdravotním stavu a jsou navrženy k odstranění.

Počet asanovaných stromů: 6 ks
Počet stromů k ořezu: 3 ks

Výsadba rostlin:
Listnaté stromy: 12 ks ( javor, jeřáb, jinan, buk, višeň křovitá,..)
Listnaté keře: 1192 ks ( azalka, zimostráz, kdoulovec, skalník, brslen, mahónie, mochna, ptačí zob, pámelník, kalina, pustoryl,…)
Jehličnaté stromy a keře: 14 ks ( jalovec, borovice, smrk, tis)
Celkem bude vysazeno 1218 stromů a keřů.
MŠ Ve Svahu 1, obrázek se otevře v novém okně  P7140014, obrázek se otevře v novém okně

MŠ Jesenická

V areálu zahrady je listnatých i jehličnatých stromů dostatek. Některé z těchto stromů jsou ovšem ve velmi špatném zdravotním stavu, a jsou navrženy k odstranění. V celém území se jedná většinou o dřeviny ve věku 10ti až 100 let, zčásti dosazovány koncepčně, zčásti živelně.

Počet asanovaných stromů: 47 ks
Počet stromů k ořezu: 4 ks

Výsadba rostlin:
Listnaté stromy: 38 ks ( javor, temnoplodec, čimišník, katalpa, buk, jinan, střemcha, slivoň, jeřáb,..)
Listnaté keře a trvalky: 858 ks ( azalka, zimostráz, kdoulovec, skalník, trojpuk, brslen, zlatice, mahónie, mochna, ptačí zob, tavolník, pustoryl, vřes, vřesovec, barvínek,…)
Jehličnaté stromy a keře: 21ks ( jedle, borovice, smrk)
Celkem bude vysazeno 917 stromů, keřů a trvalek.
MŠ Jesenická 1, obrázek se otevře v novém okně  MŠ Jesenická 2, obrázek se otevře v novém okně

Hřbitov ve Vrbně pod Pradědem

Na území se nacházejí především jehličnany exotického původu, jedná se o jalovce virginské, cypřišky, zeravy. Z těchto jehličnanů rostou mnohé těsně u hrobů, náhrobků a obvodové kamenné zdi, proto vyžadují asanaci. Je zde i několik hodnotných a perspektivních listnatých stromů, které budou ponechány. Dřeviny jsou ve věku 20ti až 80ti let.

Počet asanovaných stromů: 73 ks
Počet stromů k ořezu: 7 ks

Výsadba rostlin:
Listnaté stromy: 15 ks ( javor, katalpa, jinan, šácholan, dub, buk, trnovník akát, lípa,..)
Listnaté keře: 162 ks ( dřišťál, trojpuk, zlatice, hortenzie, mahónie, šeřík, kalina, růže, zimostráz, )
Jehličnaté stromy: 24 ks ( jedle, borovice, smrk, cypřišek, jalovec, douglaska, jedle,…)
Celkem bude vysazeno 201 stromů a keřů.
hřbitov ve Vrbně 1, obrázek se otevře v novém okně  hřbitov ve Vrbně 2, obrázek se otevře v novém okně

Hřbitov v Mnichově

V řešeném území se nachází mnoho hodnotných a perspektivních dřevin, převážně listnatých stromů širokého druhového spektra ( javory mléč i klen, duby, jasany), které budou ponechány. Jedná se většinou o dřeviny ve věku 30ti až 120ti let. Některé ze stromů jsou ve špatném stavu, a jsou navrženy k odstranění.

Počet asanovaných stromů: 29 ks
Počet stromů k ořezu: 9 ks

Výsadba rostlin:
Listnaté stromy:  7 ks ( javor, jinan, buk, slivoň)
Listnaté keře: 28 ks ( javor, dřišťál, trojpuk, líska, brslen, svída)
Celkem bude vysazeno 35 stromů a keřů.
hřbitov v Mnichově 1, obrázek se otevře v novém okně  hřbitov v Mnichově 2, obrázek se otevře v novém okně

Zpracovala: P. Müllerová dle projektové dokumentace zpracované firmou Ing. Jiří Kovařík, autorizovaný zahradní architekt, Rožnov pod Radhoštěm.


Operační program životní prostředí, EU RR, obrázek se otevře v novém okně 
Logo MSK, obrázek se otevře v novém okně


Vytvořeno 3.5.2012 10:26:57 - aktualizováno 10.11.2017 9:24:29 | přečteno 13442x | Jitka Musilová
load