Dnes je 22.3.2023 a svátek má Leona

Parkovací stání ul. Husova, Vrbno pod Pradědem

Záměrem města je vybudovat zpevněnou plochu pro podélné a pro kolmé stání v ulici Husova pro cca 26 osobních vozidel. Situace s parkováním v této lokalitě je dlouhodobě neuspokojivá a město se rozhodlo tento nedostatek řešit vybudováním nových ploch pro parkování. Nové plochy budou sloužit zejména k parkování pro místní obyvatelstvo v bytových domech.

Umístění a popis stavby

Parkování je situováno na pravé straně komunikace při směru dolů Husovou ulicí, poblíž napojení k ulici Na Bělidle, na pozemcích v katastrálním území Vrbno pod Pradědem parc.č. 919, 1121/1, 1137/1, 1137/2, 1360 a 1447. Délka parkovacích stání je 54 m (kolmé) a 31 m (podélné), což je kapacita pro cca 26 osobních vozidel. Součástí výstavby bude řešeno vybudování zpevněné plochy pro kontejnery na levé straně komunikace o rozměrech 7 x 2 m. V rámci projektu výstavby je také navržena úprava napojení k ulici Na Bělidle. Jedná se o zapravení a zaoblení stávajících nároží a úpravu živičných ploch.

Nová parkovací stání nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pro výstavbu budou použity vegetační tvárnice vysypané štěrkem, kamenná drť, vibrovaný štěrk a štěrkodrť. V souvislosti s výstavbou parkovacího stání dojde k úpravě polohy stožáru veřejného osvětlení 3B7, který bude posunut o 2 m směrem od komunikace za hranici parkovacích stání a přeložení kabeláže včetně uložení podzemního vedení kabelu O2. Terénní úpravy budou spočívat v rozprostření ornice z vnější strany zpevněných ploch a osetí travním semenem. 

Záměr stavby je v souladu s přípustným využitím ploch podle schváleného Územního plánu města Vrbna pod Pradědem.

situační výkres Husova, obrázek se otevře v novém okně

Náklady a financování

Orientační náklady stavby činí cca 600 tis. Kč a budou financovány z rozpočtu města ve výši 100%.

Stav přípravy/realizace

Realizováno.

Zodpovídá: odbor majetkoprávní

Nová parkovací stání ul. Husova

10.7.2017

10.7.2017

 
10.7.2017

10.7.2017

 
10.7.2017

10.7.2017

 
10.7.2017

10.7.2017

 
10.7.2017

10.7.2017

 
10.7.2017

10.7.2017

 
18.10.2017

18.10.2017

 
18.10.2017

18.10.2017

 
18.10.2017

18.10.2017

 
18.10.2017

18.10.2017

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
23.4.2018

23.4.2018

 
 
Vytvořeno 24.4.2017 14:27:47 | přečteno 1032x | Patrik Locku
load