Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Kulturní dům

Záměrem je rekonstrukce a optimalizace kulturních zařízení, kdy by město vybudovalo pro širokou veřejnost kulturní dům.

Projektová dokumentace zahrnuje tyto požadavky na dispoziční členění:

1. využití přízemí pod úrovní kanalizace
2. restaurace se 100 jídly denně
3. vyřešení křížení jídla s běžným provozem
4. sociální zařízení (WC ženy, muži)
5. zabezpečovací systém vč. požární signalizace
6. skladové zázemí pro úklid vč. technické místnosti
7. osvětlení (divadelní technika) a ozvučení
8. zachování parket v hlavním sálu (renovace)
9. zachování mramorové dlažby (renovace)
10. víceúčelový sál - kinosál:

a) kapacita sálu 100-200 osob
b) pódium
c) promítací kabina (digitální kino)
d) promítací plocha
e) alternativa hlediště: zasouvací vyvýšené nebo mobilní

Zastupitelstvo města na 2. zasedání rozhodlo o:

  • o pozastavení akce Rekonstrukce kulturního domu z důvodu přizpůsobení stávající projektové dokumentace dle podmínek dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj,
  • o podání žádosti o dotaci s názvem "Revitalizace kulturního domu" na celkovou rekonstrukci kulturního domu v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití,
  • o nečerpání dotace v rámci 3. výzvy Ministerstva životního prostředí z Programu Zelená úsporám - Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru.
Stávající Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce kulturního domu se aktualizuje a dopracovává tak, aby byla v souladu s podmínkami dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití". Max. výše  dotace je 60% celkových způsobilých výdajů, nejvýše však 30 mil. Kč. 

Žádost o dotaci byla podána v 5/2019. Určena je na kompletní rekonstrukci. Rozpočet je ve výši 48 mil. Kč, přičemž je zde zahrnuta jak stavební, tak inženýrská činnost a publicita projektu. Z této částky by dotace mohla činit 27 mil. Kč. V současné době probíhá hodnocení žádostí o dotaci a nemáme prozatím informaci o výsledcích. Alokace pro tuto výzvu je 196 mil. kč a převis je již nyní značný.

Projekt nebyl z důvodu vyčerpané alokace podpořen.

Zodpovídá: Projektový manažer

Vytvořeno 31.3.2017 10:27:59 - aktualizováno 27.5.2020 9:59:20 | přečteno 1013x | Patrik Locku
load