Dnes je 2.4.2023 a svátek má Erika

Bezpečnost dopravy ve městě Vrbno pod Pradědem

Předmětem projektu je výstavba již zrealizovaného chodníku podél sil. II/445 Vrbno - Mnichov (ul. Zlatohorská) a komunikace pro pěší resp. chodníku a stezky pro chodce a cyklisty  podél sil. III/44519 a III/44520 Mnichov - Železná. Navrhovaná opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v dané lokalitě.  

IROP_CZ_RO_B_C RGB 

PROJEKT "BEZPEČNOST DOPRAVY VE MĚSTĚ VRBNO POD PRADĚDEM" JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Popis

Navržený chodník a stezka pro chodce a cyklisty propojí již vybudované úseky chodníků a stezek pro chodce a cyklisty na území obce. Vzhledem k dispozičním možnostem je stavba navržena v jedné části jako chodník a v druhé části jako společná stezka pro pěší a cyklisty a také částečně jako samostatná stezka pro cyklisty. Chodník navazuje na již vybudovaný úsek chodníku vedoucí z centra Vrbna pod Pradědem k místní části Mnichov. Před křižovatkou se sil. III/44520 je silnice III/44519 umístěna v blízkosti domu č.p. 116, proto je v rámci stavby navržena přeložka této silnice v délce cca 80 m. Silnice bude odsunuta od č.p. 116 o cca 1 m na druhé straně rozšířena, tak aby bylo dosaženo šířky jízdních pruhů 2 x 3,0 m. V budoucnosti se počítá s pokračováním chodníku dále do Mnichova.

Stezka pro chodce a cyklisty navazuje na stávající stezku v místě jejího vyústění na sil. III/44520 u el. rozvodny. Odtud je vedena v dostupu 1,5 m od hrany zpevnění vozovky sil. III/44520 v zatravněném prostoru. Před křižovatkou se sil. III/44519 se stezka přibližuje k vozovce a dále přechází přes sjezd na účelovou komunikaci. Za křižovatkou a sjezdem je navržen přechod pro chodce, který převede chodce na navržený chodník na druhé straně silnice III/44519. Pro cyklisty stezka pokračuje dále v zatravněném prostoru v odstupu 1,5 m od hrany zpevnění vozovky dalších cca 60 m k navrženému napojení na sil. III/44519. Naproti vyústění cyklostezky je dle TP 179 navržen odbočovací pruh pro cyklisty š. 1,0 m, který bude sloužit cyklistům přijíždějícím po sil. III/44519 od Vrbna pod Pradědem při odbočení vlevo a nájezdu na cyklostezku.

Celková délka chodníku š. 1,75 je 208,07 m a délka stezky pro pěší a cyklisty šířky 2,25 m je 281,01 m.

Pro výstavbu budou použity materiály: betonová dlažba, lože dlažby z drti, štěrkodrť, asfaltový beton, asfaltový recyklát, upravená a zhutněná pláň. Nezastavěné dotčené okolní plochy budou upraveny a zatravněny. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Přehled financování

  • celkové náklady 6.359.667 Kč
  • schválená dotace 4.133.438,32 Kč
  • nezpůsobilé výdaje 1.766.957,75 Kč
  • vlastní zdroje 459.270,93 Kč

Realizace projektu

  • termín zahájení 1.6.2015
  • termín ukončení 30.9.2018
Situace Mnichov, obrázek se otevře v novém okně

Zodpovídá: Návojová
Vytvořeno 21.7.2017 13:12:34 | přečteno 533x | Patrik Locku
load