Dnes je 20.3.2023 a svátek má Světlana

Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem

Město v prosinci 2020 podalo žádost o dotaci z OPŽP. Projekt řeší odvedení přívalových vod ze svahu v extravilánu města (k. ú. Vrbno pod Pradědem, p. č. 1000, 998, 1121/4, 919, 1121/1, 1464/1, 1465/1). Při přívalových srážkách dochází k povrchovému odtoku vody do intravilánu a lokálním záplavám u přilehlých nemovitostí. Bude vybudována hráz se suchou retenční nádrží, 4 svodné průlehy a vsakovací příkop. V souvislosti s vybudováním suché retenční nádrže a odvodu vod do stávající kanalizace bude vybudována nová kanalizace o délce 128 m.

Přehled financování

  • předpokládaný rozpočet 5.900.000 Kč
  • dotace 70% 4.800.000 Kč
  • vlastní zdroje 1.100.000 Kč

Realizace projektu v případě získání dotace

  • 2022 - 2023

V současné době řeší město se Státním pozemkovým úřadem odkup pozemku, na kterém stavba vznikne, jakmile bude vyřešeno, bude k žádosti o dotaci vydán právní akt, na základě kterého může realizace projektu začít.


Za předložené informace zodpovídá: Projektový manažer
Vytvořeno 11.9.2019 13:35:50 | přečteno 387x | Patrik Locku
load