Dnes je 18.1.2022 a svátek má Vladislav

Připravované projekty

Multifunkční hřiště u Sokolovny

V prosinci 2020 město podalo žádost o dotaci z MMR ČR na realizaci projektu, jehož předmětem jsou terénní a stavební úpravy plochy hřiště - dojde k výměně povrchu hřiště za umělou trávu, generace s křemičitým vsypem, k lajnování s barevným odlišením několika druhů sportů (volejbal, badminton, nohejbal), k pořízení herních prvků (sítí) vč. montáže a 2 ks volejbalových empire pro rozhodčí, k instalaci laviček a odpad. košů, k oplocení hřiště s uzamykatelnou brankou.


18.1.2021 16:25:50 | přečteno 146x | Patrik Locku | Celý článek
 

Obnova MK ve Vrbně pod Pradědem - ul. Myslivecká, ul. Komenského

V prosinci 2020 město podalo žádost o dotaci z MMR ČR, v rámci které bychom chtěli opravit místní komunikaci Myslivecká v délce 600 m, o celkové ploše 4 240 m2, která vede hustě obydlenou zástavbou (panelové, bytové i rodinné domy). Dále komunikaci Komenského v délce 188 a o celkové ploše 740 m2, která vede kolem školní družiny a školy. Bude použita technologie recyklace za studena s následnou pokládkou dvou živičných vrstev. Niveleta vozovky bude respektovat stávající stav, šířkové uspořádání zůstává beze změn.


18.1.2021 16:19:58 | přečteno 83x | Patrik Locku | Celý článek
 

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vrbno pod Pradědem

Město v květnu 2020 podalo žádost o dotaci z MV ČR na nákup nového vozidla CAS neboť stávající vozidlo CAS (cisternová automobilová stříkačka) 24 Tatra 815 Terrno slouží v jednotce SDH Vrbno pod Pradědem jako „prvovýjezdový automobil“, a tím je dáno jeho využití. Statisticky lze říci, že toto vozidlo vyjíždí k 95 % všech zásahů jednotky, tedy za dobu jeho služby zasahovalo téměř u 2000 mimořádných událostí.


18.1.2021 16:05:56 | přečteno 162x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zpevněná plocha ve skateparku

Vznikne plocha o velikosti 17 x 31 m.

11.9.2019 13:50:20 | přečteno 191x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem

Město v prosinci 2020 podalo žádost o dotaci z OPŽP. Projekt řeší odvedení přívalových vod ze svahu v extravilánu města (k. ú. Vrbno pod Pradědem, p. č. 1000, 998, 1121/4, 919, 1121/1, 1464/1, 1465/1). Při přívalových srážkách dochází k povrchovému odtoku vody do intravilánu a lokálním záplavám u přilehlých nemovitostí. Bude vybudována hráz se suchou retenční nádrží, 4 svodné průlehy a vsakovací příkop. V souvislosti s vybudováním suché retenční nádrže a odvodu vod do stávající kanalizace bude vybudována nová kanalizace o délce 128 m.

11.9.2019 13:35:50 | přečteno 212x | Patrik Locku | Celý článek
 

Úprava prostranství u hřbitova

Projekt "Úprava prostranství u hřbitova" řeší prostor tak, aby spojoval hřbitov, místo na ukládání odpadu, kapličku a parkoviště.

11.9.2019 12:57:47 | přečteno 185x | Patrik Locku | Celý článek
 

Víceúčelová sportovní hala

Možná vizualizace sportovní haly, která by se mohla nacházet v prostranství areálu TJ Sokol na škvárovém hřišti.

24.9.2018 17:09:11 | přečteno 583x | Patrik Locku | Celý článek
 
Vytvořeno 31.1.2017 14:00:39 | přečteno 1346x | Patrik Locku
load