Dnes je 8.6.2023 a svátek má Medard

Připravované projekty

Přehled připravovaných projektůTechnická infrastruktura pro výstavbu RD Husova – Žižkova (zpracování projektové dokumentace)

Město Vrbno pod Pradědem má záměr využít lokalitu na zelené louce Husova - Žižkova pro výstavbu rodinných domů a to při zachování stávající historické infrastruktury s možností realizovat tento záměr po etapách. V dotčené lokalitě bude navrženo 34 parcel pro rodinné domy velikosti od 725 m2 do 1881 m2. Celková plocha výstavby činí 39 743 m2.


20.4.2022 15:55:43 | přečteno 357x | Patrik Locku | Celý článek
 

Stavební úpravy střešní nástavby MŠ Jesenická

Předmětem žádosti jsou stavební úpravy stávajícího půdního prostoru objektu MŠ Jesenická. Stavebními úpravami dojde k vybudování místností s následným využitím pro výtvarnou dílnu, hernu, tělocvičnu a lehárnu, vč. sociálního zařízení a kabinetu pro výtvarné či jiné pomůcky. Provedena bude i tepelná izolace. Součástí stavebních prací budou i nově přistavěné venkovní schodiště sloužící jako únikové cesty, které je nutné provést dle požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby.


20.4.2022 15:53:09 | přečteno 293x | Patrik Locku | Celý článek
 

Stavební úpravy městské knihovny

Předmětem žádosti o dotaci jsou stavební úpravy objektu městské knihovny umístěné na parcele č. 1294 v k.ú. Vrbno pod Pradědem. Stavební úpravy zahrnují demontáž stávající krytiny a provedení nové krytiny vč. klempířských výrobků, zateplení půdního prostoru  (3.NP) a řešení vlhkosti dvou místností ve sklepě (1.PP) formou osekání omítky a vybourání stávající podlahy, nově bude provedena dlážděná podlaha, stěny budou bez omítky - viditelné kamenné zdivo. Architektonické řešení vychází z původního vzhledu objektu. Vnější vzhled budovy zůstane zachován.


20.4.2022 15:31:59 | přečteno 284x | Patrik Locku | Celý článek
 

Multifunkční hřiště u Sokolovny

V prosinci 2020 město podalo žádost o dotaci z MMR ČR na realizaci projektu, jehož předmětem jsou terénní a stavební úpravy plochy hřiště - dojde k výměně povrchu hřiště za umělou trávu, generace s křemičitým vsypem, k lajnování s barevným odlišením několika druhů sportů (volejbal, badminton, nohejbal), k pořízení herních prvků (sítí) vč. montáže a 2 ks volejbalových empire pro rozhodčí, k instalaci laviček a odpad. košů, k oplocení hřiště s uzamykatelnou brankou.


18.1.2021 16:25:50 | přečteno 447x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zpevněná plocha ve skateparku

Vznikne plocha o velikosti 17 x 31 m.

11.9.2019 13:50:20 | přečteno 569x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zadržení povrchových vod v lokalitě pod Bělidlem

Město v prosinci 2020 podalo žádost o dotaci z OPŽP. Projekt řeší odvedení přívalových vod ze svahu v extravilánu města (k. ú. Vrbno pod Pradědem, p. č. 1000, 998, 1121/4, 919, 1121/1, 1464/1, 1465/1). Při přívalových srážkách dochází k povrchovému odtoku vody do intravilánu a lokálním záplavám u přilehlých nemovitostí. Bude vybudována hráz se suchou retenční nádrží, 4 svodné průlehy a vsakovací příkop. V souvislosti s vybudováním suché retenční nádrže a odvodu vod do stávající kanalizace bude vybudována nová kanalizace o délce 128 m.

11.9.2019 13:35:50 | přečteno 399x | Patrik Locku | Celý článek
 

Úprava prostranství u hřbitova

Zpracovaný projekt "Úprava prostranství u hřbitova" řeší prostor tak, aby spojoval hřbitov, místo na ukládání odpadu, kapličku a parkoviště.

Navrženy jsou terénní úpravy a nová výsadba (živé ploty z habrů, keře apod.) vč. parkové lavice a přístřešku pro kontejner se zelenou střechou (směs trav a bylin pro suchá stanoviště).

11.9.2019 12:57:47 | přečteno 334x | Patrik Locku | Celý článek
 

Víceúčelová sportovní hala

Možná vizualizace sportovní haly, která by se mohla nacházet v prostranství areálu TJ Sokol na škvárovém hřišti.

24.9.2018 17:09:11 | přečteno 798x | Patrik Locku | Celý článek
 
Vytvořeno 31.1.2017 14:00:39 | přečteno 2795x | Patrik Locku
load