Dnes je 28.9.2023 a svátek má Václav, Den české státnosti

Aktuální projekty

Přehled aktuálních projektůObnova MK Myslivecká

V rámci žádosti bychom chtěli opravit místní komunikaci Myslivecká v délce 600 m, o celkové ploše 4 240 m2, která vede hustě obydlenou zástavbou (panelové, bytové i rodinné domy). Bude použita technologie recyklace za studena s následnou pokládkou dvou živičných vrstev. Niveleta vozovky bude respektovat stávající stav, šířkové uspořádání zůstává beze změn.


20.4.2022 15:34:23 | přečteno 362x | Patrik Locku | Celý článek
 

Rekonstrukce MK v areálu BMX

Záměrem projektu je rekonstrukce místní komunikace IV. třídy, která se nachází na parc. č. 221 v k. ú. Mnichov pod Pradědem. MK vede podél řeky Černá Opava v místní části Mnichov. Tato MK neslouží jako přístupová komunikace k nemovitostem, ale je celoročně využívána chodci a cyklisty. MK vede skrz areál volnočasových aktivit BMX, kde se nachází bikrosové, cyklokrosové a cyklistické tratě, dětské hřiště, zázemí pro sportovce, kneipovadlo, venkovní cvičební prvky apod.

Primárním cílem projektu je zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů pohybujících se na této MK. Součástí projektu je i rekonstrukce propustku, který zajišťuje přívod vody z Černé Opavy do malé vodní elektrárny, která je umístěna na parc. č. 215/4 v k.ú. Mnichov pod Pradědem.


20.4.2022 15:27:27 | přečteno 274x | Patrik Locku | Celý článek
 

Obnova Poštovské cesty

Předmětem žádosti o dotaci je obnova komunikace s názvem „Poštovská cesta“ (parc. č. 1689/1 v k.ú. Vrbno pod Pradědem), která je v současné době v havarijním stavu z důvodu zpracování a odvozu dřeva v důsledku kůrovcové kalamity. Místy stržené krajnice, výskyt výtluků a propadlá konstrukce výrazně ovlivňuje bezpečnost a sjízdnost této komunikace.

20.4.2022 15:24:05 | přečteno 670x | Patrik Locku | Celý článek
 

Vybudování zázemí pro cyklisty ve Vrbně pod Pradědem – Mnichov (točna autobusů)

Záměrem projektu je zkvalitnění úrovně cyklistické dopravy a vybudování doprovodné infrastruktury, která navazuje na stávající cyklotrasu č. 553. Součástí zázemí bude parkovací stání, zpevněné plochy, dřevěný mobiliář, dobíjecí stanice pro elektrokola.


20.4.2022 15:16:45 | přečteno 237x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zpřístupnění přírodních atraktivit Biocentra u rybníků

Můžete se těšit. Již brzy se z Vrbna do Karlovic dostanete nejen po nové cyklostezce, ale také po Cestě kolem vody doplněné o nové atraktivity. Milovníkům přírody i historie poskytne stezka další zajímavosti. Na některých místech bude zařízení hlídáno pomocí kamer a fotopastí.

Stezka bude doplněna o nové atraktivity zejména u rybníků, kde přibude veverčí dráha (nízké lanové překážky mezi stromy), vor na rybníce, bludiště z dřevěných palisádových ohrad. V lesním úseku před odpočívadlem u cyklostezky se začíná budovat chodník bosých nohou dlouhý více než 400 m. V Karlovicích v areálu u Hrušky je již postavená nová venkovní posilovna, která bude doplněna o kratší veverčí dráhu mezi stromy a přístřešek.


20.4.2022 15:07:16 | přečteno 299x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zpřístupnění přírodních atraktivit na Cestě kolem vody

Můžete se těšit. Již brzy se z Vrbna do Karlovic dostanete nejen po nové cyklostezce, ale také po Cestě kolem vody doplněné o nové atraktivity. Milovníkům přírody i historie poskytne stezka další zajímavosti. Na některých místech bude zařízení hlídáno pomocí kamer a fotopastí.

Stezka bude doplněna o nové atraktivity zejména u rybníků, kde přibude veverčí dráha (nízké lanové překážky mezi stromy), vor na rybníce, bludiště z dřevěných palisádových ohrad. V lesním úseku před odpočívadlem u cyklostezky se začíná budovat chodník bosých nohou dlouhý více než 400 m. V Karlovicích v areálu u Hrušky je již postavená nová venkovní posilovna, která bude doplněna o kratší veverčí dráhu mezi stromy a přístřešek.


20.4.2022 15:00:21 | přečteno 376x | Patrik Locku | Celý článek
 

Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Vrbno pod Pradědem

Město v květnu 2020 podalo žádost o dotaci z MV ČR na nákup nového vozidla CAS neboť stávající vozidlo CAS (cisternová automobilová stříkačka) 24 Tatra 815 Terrno slouží v jednotce SDH Vrbno pod Pradědem jako „prvovýjezdový automobil“, a tím je dáno jeho využití. Statisticky lze říci, že toto vozidlo vyjíždí k 95 % všech zásahů jednotky, tedy za dobu jeho služby zasahovalo téměř u 2000 mimořádných událostí.


18.1.2021 16:05:56 | přečteno 307x | Patrik Locku | Celý článek
 

Efektivní úřad

Předmětem projektu je posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení nástrojů rozvoje automatizace a robotizace a dále rozvoj komunikace města s veřejností. Nástrojem pro realizaci předmětu je nákup specializovaného softwaru včetně zavedení jeho využívání do chodu města a pořízení konkrétních nástrojů komunikace s veřejností. Proces povede ke zlepšení práce úřadu ve Vrbně pod Pradědem do listopadu roku 2022.


18.1.2021 14:29:57 - aktualizováno 25.4.2023 14:31:26 | přečteno 1130x | Patrik Locku | Celý článek
 

Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov

Město Vrbno pod Pradědem má záměr vybudovat podél vysoce frekventované komunikace sil. II/445 (Vrbno, místní část Mnichov - Heřmanovice) společnou stezku pro pěší a cyklisty a podél III/44520 chodník. Stavba naváže na stávající cyklotrasu podél řeky Opavy a prodlouží tím stávající síť pěších tras a cyklotras města. Cílem předkládané žádosti o podporu z rozpočtu MSK je tedy zpracování projektové dokumentace (PD) s názvem "Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov".


18.1.2021 13:49:06 | přečteno 372x | Patrik Locku | Celý článek
 

Letní příměstské tábory 2021-2022

Projekt se zaměřuje na poskytnutí nástroje nutného pro rodiče dětí slaďující práci a rodinu v době prázdnin ve veřejných institucích, dále pak v době, kdy rodiče vykonávají pracovní činnost.


11.9.2019 13:12:18 | přečteno 802x | Patrik Locku | Celý článek
 
Vytvořeno 10.6.2016 9:17:25 | přečteno 3134x | Patrik Locku
load