Dnes je 18.1.2022 a svátek má Vladislav

Aktuální projekty

Rozsvícení Vánočního stromu 2021

Děkujeme partnerovi akce, skupině ČEZ, za finanční podporu.

2.12.2021 10:48:05 | přečteno 189x | Patrik Locku | Celý článek
 

Efektivní úřad

Předmětem projektu je posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení nástrojů rozvoje automatizace a robotizace a dále rozvoj komunikace města s veřejností. Nástrojem pro realizaci předmětu je nákup specializovaného softwaru včetně zavedení jeho využívání do chodu města a pořízení konkrétních nástrojů komunikace s veřejností. Proces povede ke zlepšení práce úřadu ve Vrbně pod Pradědem do listopadu roku 2022.


18.1.2021 14:29:57 | přečteno 154x | Patrik Locku | Celý článek
 

Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov

Město Vrbno pod Pradědem má záměr vybudovat podél vysoce frekventované komunikace sil. II/445 (Vrbno, místní část Mnichov - Heřmanovice) společnou stezku pro pěší a cyklisty a podél III/44520 chodník. Stavba naváže na stávající cyklotrasu podél řeky Opavy a prodlouží tím stávající síť pěších tras a cyklotras města. Cílem předkládané žádosti o podporu z rozpočtu MSK je tedy zpracování projektové dokumentace (PD) s názvem "Prodloužení sítě pěších tras a cyklotras Vrbno - Mnichov".


18.1.2021 13:49:06 | přečteno 168x | Patrik Locku | Celý článek
 

Zasaď strom ve městě Vrbno pod Pradědem

Cílem projektu je zvelebení veřejného prostoru ve městě prostřednictvím výsadby 48 ks stromů. Zapojením veřejnosti do sázení a následné péče o stromy dojde jednak ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a prostor, ve kterém žijeme a také k utužení vztahů komunity.

18.1.2021 13:33:51 | přečteno 139x | Patrik Locku | Celý článek
 

Letní příměstské tábory 2021-2022

Projekt se zaměřuje na poskytnutí nástroje nutného pro rodiče dětí slaďující práci a rodinu v době prázdnin ve veřejných institucích, dále pak v době, kdy rodiče vykonávají pracovní činnost.


11.9.2019 13:12:18 | přečteno 241x | Patrik Locku | Celý článek
 

Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku 2020 - 2022

Projekt se zaměřuje na snižování sociálního vyloučení na Vrbensku. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016484

22.12.2020 10:17:34 | přečteno 246x | jgrygova | Celý článek
 

Cyklostezka Vrbno pod Pradědem - Karlovice - Zadní Ves

Výstavba řešené společné stezky pro cyklisty a chodce bude začínat na rozcestí ulic Nádražní a Dělnická a její konec bude na hranici města Vrbno pod Pradědem s obcí Karlovice Zadní Ves v místech, kde se nyní nachází pouze pěšina, kterou momentálně obyvatelé obou obcí využívají k pěší a cyklistické dopravě.

Nově navržená společná stezka pro chodce a cyklisty je v délce 1620 m a v šířce 3,0 m.


16.9.2020 16:05:52 | přečteno 1092x | Patrik Locku | Celý článek
 

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hrubý Jeseník

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014-2020

16.9.2014 9:55:59 | přečteno 1404x | Jitka Musilová | Celý článek
 
Vytvořeno 10.6.2016 9:17:25 | přečteno 1294x | Patrik Locku
load